მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
უფასო იურიდიული კონსულტაცია-შენი ადვოკატი. დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასად და თქვენთვის მისაღები პირობებით  გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სახელშეკრულებო დავები, შრომითი დავები, სახელფასო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, ქონებრივი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, სახლიდან გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლის დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა იაფად და სწრაფათ, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, ადმინისტრაციული დავები, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, ბრალდებულის ინტერესების დაცვა პოლიციაში, პროკურატურაში და სასამართლოში, ბრალდებულის მონახულება ციხეში და მისთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა, მოლაპარაკების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ, დაზარალებულის ინტერსების დაცვა გამოძიების ეტაბზე და სასამართლოში, საადვოკატო მომსახურების საფასურის განისაზღვრება საქმის სირთულიდან გამომდინარე, საადვოკატო მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ნაწილ-ნაწილ. ტ551125704. ტ558232104. ტ322611766.
ქონებრივი დავები ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები" გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სრულად სამართლებრივ დახმარებას! ● ქონების რეგისტრაციას უძრავი-მოძრავი ●  მ ი წ ა, ს ა ხ ლ ი, მ ა ნ ქ ა ნ ა... ● საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ● საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ბინაზე ● საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ქონებაზე ნასყიდობის საფუძველზე ●  საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ქონებაზე ჩუქების საფუძველზე ●  მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა ●  ამონაწერი უძრავი ქონების შესახებ ●  სახელმწიფო ქონება ● სხვა საკითხები სრულად, რომლებიც უკავშირდება ქონების რეგისტრაციის საქმისწარმოებას. მოგემსახურებით შეღავათიან ფასად.  დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს,,ნაკაშიძე & პარტნიორები" ● (+995 598) 419 416; (+995 599) 50 55 78;  თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი)  თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)
საოჯახო დავები გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ დახმარებას! საოჯახო დავებზე განქორწინება; ქორწინების ბათილად ცნობა; მეუღლეთა ქონების/თანასაკუთრების გაყოფა; ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ალიმენტის დაკისრება; მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება; ბავშვის მამობის დადგენა; მარტოხელა მშობლის სტატუსი; მშობლების უფლება-მოვალეობები შვილების მიმართ; სხვა საკითხები, რომლებიც უკავშირდება ოჯახს.   გთავაზობთ უფასოდ სრულ იურიდიულ კონსულტაციას და დახმარებას ყველაზე იაფად,  სრულად  დოკუმენტების შედგენა,მომზადებას. საკონტაქტო პირი: კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: 599 50 55 78 თბილისი: გურამიშვილის N23 ა  
იურიდიული დოკუმენტების შედგენა კვალიფიციური იურისტები გთავაზობთ იურიდიული დოკუმენტების შედგენას  ხელშეკრულებები, სარჩელი,შესაგებელი,საჩივარი საქმიანი მიმოწერა სახელმწიფო ორგანოებთან; წესდება, ბიზნეს სადამფუძნებლო დოკუმენტები და სხვა.  (კომერციული იურიდიული პირები, არაკომერციული იურიდიული პირები) დაგვიკავშირდით და მიიღეთ სრული და ამომწურავი მომსახურეობა. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი უფლებების დაცვისათვის.  მობ: 599 50 55 78 მის. ალ. ყაზბეგის გამზ. მეტრო დელისი მის. გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)
განქორწინება ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ დახმარებას! ● საოჯახო დავებზე ●განქორწინება; ●ქორწინების ბათილად ცნობა; ●მეუღლეთა ქონების/თანასაკუთრების გაყოფა; ●ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა ● ალიმენტის დაკისრება; ●მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება; ●ბავშვის მამობის დადგენა; ●მარტოხელა მშობლის სტატუსი; ●მშობლების უფლება-მოვალეობები ● სხვა საკითხები, რომელბიც უკავშირდება ოჯახს. ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები" ● (+995 598) 419 416; (+995 599) 50 55 78;  თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი)  თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)
გავასესხებ თანხას,იპოეკური სესხები, 2000 ლარიდან 10000000 ლარამდე თბილისსა და რეგიონებში-2%-დან 3%-მდე გავასესხებ თანხას,იპოეკური სესხები, 2000 ლარიდან 10000000 ლარამდე თბილისსა და რეგიონებში-2%-დან 3%-მდე, თანხა გაიცემა უძრავი ქონების (კორპუსის ბინის, კერძო სახლის,კომერციული ფართის, მიწის ნაკვეთის ან სხვა ნებისმიერი უძრავი ქონების) მყარი გარანტიით