მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა 1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას.3. გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში. 597 911240 TWITTER https://twitter.com/ADVOKATEBI , FACEBOOK https://www.facebook.com/IURISTI
იპოთეკური სესხები საუკეთესო პირობებით იპოთეკური სესხები საუკეთესო პირობებით 2%-დან 2,5%-მდე თბილისში მცხეთასა და რუსთავში უძრავი ქონების შეფასების 60%-მდე თანხები. ნებისმიერი მიზნობრიობით და შემოსავლების დადასტურების გარეშე 10 წლამდე ვადით როგორც კლებადი გრაფიკით ასევე მხოლოდ %-ის გადახდით.
შპს. ,,იურიდიული ფირმა შენი ადვოკატი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის განხრით.
სიცრუის დეტექტორი!!! 597 006 808 სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება!!! სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება. სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში. ტელ: 597 00-68-08 დეტალები საიტზე - deteqtori.com detektivi.ge/
ადვოკატი ადგლზე მისვლით მაღალკვალიფიციური, სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატი, მოგემსახურებათ ადგილზე მისვლით. გაგიწევთ მაღალი დონის იურიდიულ კონსულტაციას, და წარმოგადგენთ ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში, ისეთ სფეროებში როგორებიცაა: საოჯახო სამართლებრივი დავებიდან გამომდინარე პრობლემები - ალიმენტი, ქორწინება, განქორწინება, ქონების გაყოფა; სამემკვიდრეო სამართლებრივ დავებთან დაკავშირებული საკითხები - სავალდებულო წილი, კანონით მემკვიდრეობა და მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი თემები; ბინისა და მიწის დაკანონება; ვალის ამოღება, სანივთო სამართლებრივ დავებთან დაკავშირებული საკითხები - იპოთეკა, გირავნობა; სააღსრულებო ორგანოებთან არსებული ნებისმიერი პრობლემა. ტელ: 577 07-25-47
იურიდიული მომსახურება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სამართლის შემდეგ სფეროებში: *სამოქალაქო სამართალი (საოჯახო სამართალი...); *კორპორატიული და სახელშეკრულებო სამართალი; *შრომის სამართალი; *საგადასახადო სამართალი; *ადმინისტრაციული სამართალი; *სისხლის სამართალი; კომპანია საკუთარი ფილიალებს მეშვეობით შეძლებს წარმოადგინოს თქვენი ინტერესები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. კომპანიის იურისტები კონსულტაციას გაგიწევენ უფასოდ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. ბაქრაძის ქ. N 6 (წერეთლის გამზირი ,,კოკა-კოლასთან") დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე:  574 45 45 40
⚖️ სამართლებრივი დახმარება | Legal advice (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი) ✅ უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451;  ✅ Free legal advice - 577111537, (032)2549451;  ✅ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ)  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ)  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ)  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება.  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.)   11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება.  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ✅ Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა;  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.
იურიდიული კომპანია იურიდიული კომპანიის სახელი, კვალიფიციური ადვოკატები გაგიწევენ სამართლებრივ მომსახურებას სამართლის ყველა სფეროში, რომელიც მოიცავს ზეპირ და წერილობით კონსულტაციებს, დოკუმენტების დამუშავებას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას, წარმომადგენლობას სასამართლოში, არბიტრაჟში და მესამე პირთა წინაშე... დეტალური ინფორმაციისთვის დაკვიკავშირდით ნომერზე 574 45 45 40 
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, იპოტეკური სესხის ამორება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობიტი დავები, საბინაო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერზო სახლების დაკანონება-ლრგალიზაცია, სასამარტლოს ფორმების გაკეტება, ადმინისტრაციული დავები, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104. ტ.579086164.
ადვოკატი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ვმუშაობ სტრასბურგის საქმეებზე. კონსულტაცია უფასოა. ტელ.: 577 041 770
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, იპოტეკური სესხის ამორება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობიტი დავები, საბინაო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერზო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სასამარტლოს ფორმების გაკეტება, კომპანიის  იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა.
legal consulting , advocate ადვოკატის მომსახურეაბა Advocate,  Legal consulting service and advocation at administrative and civil cases Consulting service is free 591196309
საადვოკატო მომსახურება საადვოკატო მომსახურება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე , უფასო იურიდიული კონსულტაცია 591196309
ადვოკატი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ვმუშაობ სტრასბურგის საქმეებზე. კონსულტაცია უფასოა. ტელ.: 577 041 770
სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება 597 006 808 სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება!!! სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება. სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში. ტელ: 597 00-68-08 დეტალები საიტზე - deteqtori.com