მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
კერძო დეტექტივების სააგენტო “ადლერი” კერძო დეტექტივების სააგენტო “ადლერი” დაარსებულია მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალების მიერ. ჩვენს მიერ წარმართული ნებისმიერი საქმე სამართლებრივად მოწესრიგებული და კლიენტის 100%-იან კონფიდენციალობაზეა დაფუძნებული! ადლერი გთავაზობთ: – ღალატი (გამოვლენა მტკიცებულება). – შვილებზე მეთვალყურეობადა მავნე გარემოსგან მათი დაცვა (ნარკომანია, აზარტული თამაშები, საეჭვო ურთიერთობები). – ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან (წინასწარი ინფორმაცია „სარძლოს“, „სასიძოს“ და სხვათა შესახებ). – ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებათა მოძიება. – შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა. – სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება – კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია. – არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა. – პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება. – მოვალეთა მოძიება. – ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით. – უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. ადლერი – მოკლესი გზა სიმართლემდე! დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს!                               ტელ: 592 98-07-06   
საადვოკატო/იურიდიული მომსახურება გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურებას შემდეგი მიმართულებით   ☑️ შრომითი დავები ☑️ სასამართლო დოკუმენტების შედგენა-მომზადება. (განცხადება, საჩივარი, სარჩელი, შესაგებელი, სააპელაციო საჩივარი). ☑️ განქორწინებასთან/ალიმენტებთან დაკავშირებული დავები. ☑️ სამემკვიდრეო/ქონებრივი დავები ☑️ სახელშეკრულებო და სანივთო დავები ☑️ ორგანიზაციის შიდა დებულების/ხელშეკრულების მომზადება ☑️ ავტო-საგზაო შემთხვევებთან დაკავშირებული დავები ☑️ სამშენებლო საქმიანობასთან დაკავშირებულ დავები ☑️ კერძო სააღსრულებო საქმესთან დაკავშირებულ დავები ☑️ უძრავ/მოძრავი ქონების ღირებულების დადგენა-შეფასება ☑️ საჯარო/სამოქალაქო რეესტრში საქმის წარმოება. საკადასტრო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია, მიწის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებული საქმის წარმოება. ☑️ სესხებთან დაკავშირებული დავები.   ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა! კონსულტაციის მისაღებად აუცილებელია წინასწარ ჩაწერა. 
სიცრუის დეტექტორი - FPI სიცრუის დეტექტორი, ტყუილის გამოვლენის ყველაზე თანამედროვე და უტყუარი მეთოდია. დღევანდელ დღეს ადამიანების მხრიდან ძალიან ხშირია ღალატი და ტყუილი. სტატისტიკურად, მსხვერპლი ძირითადად ქალია. ჩვენ სრული კონფიდენციალურობის დაცვით დაგიდგენთ სიმართლეს ნებისმიერ საკითხში, ნებისმიერ დროს…  Наиболее самый современный и надежный метод это_Детектор лжи. На сегодняшний день люди обманывают и врут друг-другу. По статистике, жертвами в основном являются женщины.Мы установым истину в полной конфиденциальности в любом вопросе в любое время. --- Lie detector is the most modern and reliable method to reveal the truth.Today people cheat and lie to each other.According to statistics, the victims are mostly women. We will establish the truth in a complete privacy in any matter at any time.
კერძო დეტექტივი სიმართლეს ეძებ?! ნუ იმოქმედებ დამოუკიდებლად,მიანდე შენი საქმე პროფესიონალებს! კერძო დეტექტების სააგენტო "ადლერი" გთავაზობთ პროფესიონალურ მომსახურეობას კონფიდენციალურობის დაცვის 100%-იანი გარანტიით. სერვისები: ს ი ც რ უ ი ს დ ე ტ ე ქ ტ ო რ ი-თანამედროვე მეთოდი რეალობის გამოსავლენად! თუ გაქვთ ეჭვი თქვენს დაქირავებულ თანამშრომელზე, ძიძაზე,რომელიც თქვენს შვილს უვლის,თუ დაკარგეთ რაიმე ძვირფასი ნივთი და კონკრეტულ ადამიანზე გაქვთ ეჭვი,ამ და ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ჩვენ დაგეხმარებით სიმართლის დამტკიცებაში! შ ვ ი ლ ე ბ ზ ე მ ე თ ვ ა ლ ყ უ რ ე ო ბ ა -თქვენს შვილს ცვლილებეს ატყობთ ?! გახდა აგრესიული,შეიცვალა სტილლი,ან თვლით, რომ მისი სამეგობრო წრე საეჭვოა?! გთავაზობთ მომსახურეობას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ თქვენი შვილის თითოეული ნაბიჯის შესახებ გქონდეთ ინფორმაცია.ჩვენ დავიცავთ მათ მავნე გარემოში მოხვედრისგან,აზარტული თამაშებისგან და სხვა. ღ ა ლ ა ტ ი ს გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ა- გაქვთ ეჭვი,რომ თქვენი მეუღლე არ არის თქვენი ერთგული?! ნუ იცხოვრებთ ეჭვებში პროფესიონალი კერძო დეტექტივები დაგეხმარებიან გათავისუფლდეთ ეჭვებისგან,ისინი შეგატყობინებენ ნებისმიერ ინფორმაციას თქვენი მეორე ნახევრის გადაადგილების შესახებ. ბ ი ზ ნ ე ს უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ა- ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით,ჩვენ დაგეხმარებით: თქვენი ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პოტენციურ პარტნიორთა გადამოწმება და რისკებისსწორად შეფასება,საიდუმლო შეხვედრების უზრუნველყოფა, მოვალეთა მოძიება და სხვა. მ ო ვ ა ლ ე ე ბ ი - თქვენი მოვალეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება კერძო დეტექტიური კომპანია "ადლერი"- უმოკლესი გზა სიმართლემდე ! დაგვიკავშირდით 24 საათის განმავლობაში,ჩვენ დაგეხმარებით,როგორც საქართველოში ,ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ : 592 98 07 06    
სამართლებრივი დახმარება | Legal advice უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451; Free legal advice - 577111537, (032)2549451; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა; მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 12-კმ N6, თბილისის საქალაქო სასამართლო, ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.
კერძო დეტექტივი კერძო დეტექტივების სააგენტო გთავაზობთ 24 საათიან კვალიფიციურ მომსახურებას,კონფიდენციალურობის დაცვის სრული გარანტიით...   *პიროვნების საცხოვრებელი ადგილის და ტელეფონის დაზუსტება *მონაცემების და ცნობების შეგროვება *პარტნიორის საიმედოობის დადგენა *ფიზიკური პირის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა *ოჯახური მდგომარეობის და სხვა ბიოგრაფიული მონაცემების დაზუსტება *მშობლებისთვის დახმარების გაწევა:მოზარდებზე მეთვალყურეობა,მათი ქცევის *ანალიზი,დაცვა ნეგატიური ზეგავლენისგან (ოჯახიდან *გაქცევა,სამართალდარღვევა,ნარკომანია,სასწავლო პროცესის გაცდენა და სხვ.) *მოსამსახურეების და ძიძების მიერ მოვალეობების შესრულების კონტროლი *სხვადასხვა ცხოვრებისეული სიტუაციების გარკვევა *სხვადასხვა ინფორმაციული ბაზებიდან მონაცემების და ცნობების მიღება *შენობების და კავშირგაბმულობის საშუალებების შემოწმება *კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა,კონტრზომები
სიცრუის დეტექტორი - FPI | მომსახურება სიცრუის დეტექტორი, ტყუილის გამოვლენის ყველაზე თანამედროვე და უტყუარი მეთოდია. დღევანდელ დღეს ადამიანების მხრიდან ძალიან ხშირია ღალატი და ტყუილი. სტატისტიკურად, მსხვერპლი ძირითადად ქალია. ჩვენ სრული კონფიდენციალურობის დაცვით დაგიდგენთ სიმართლეს ნებისმიერ საკითხში, ნებისმიერ დროს…  595 19 77 33
გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურეობას  გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურეობას;წარმომადგენლობა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეებზე,სისხლის სამართლის საქმეებზე,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სპეციალიზაცია.адвокатирование по уголовным,гражданским и административным делам во всех судебных инстанцияхlawyer for civil administrative criminal casesin all courts
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა | მომსახურება 1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში.597 911240TWITTER https://twitter.com/ADVOKATEBI ,
სიცრუის დეტექტორი | მომსახურება სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება. სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში. ტელ: 597 00-68-08
კერძო დეტექტიური მომსახურება  კერძო დეტექტივის მომსახურება, ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად!!  – ღალატი (გამოვლენა მტკიცებულება);  – შვილებზე მეთვალყურეობა და მავნე გარემოსგან მათი დაცვა (ნარკომანია, აზარტული თამაშები, საეჭვო ურთიერთობები);  – ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან (წინასწარი ინფორმაცია „სარძლოს“, „სასიძოს“ და სხვათა შესახებ); – ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებათა მოძიება; – საქორწინო კონტრაქტი; – იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა; – შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა; – კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია; – არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; – პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება; – მოვალეთა მოძიება; – ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით; – უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. ტელ: 597 00-68-08 detektivi.ge 
კვალიფიციური ადვოკატები | მომსახურება კვალიფიციური ადვოკატები მოგემსახურებიან სამოქალაქო/ადმინისტრაციული მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე: 1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ) 2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ) 3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ) 4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) 6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე. კონსულტაცია უფასოა. ტელ: 2 32 74 71;  555 25 49 03;მის: ქ.თბილისი, შ. ნუცუბიძის #153
გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას, ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად!! detektivi.ge   /597 00 68 08; 591 25-03-03/ გთავაზობთ:– ღალატი (გამოვლენა მტკიცებულება).  – შვილებზე მეთვალყურეობადა მავნე გარემოსგან მათი დაცვა (ნარკომანია, აზარტული თამაშები, საეჭვო ურთიერთობები).  - მოსამსახურეების ან ძიძების მიერ მოვალეობების შესრულების მონიტორინგი.  – ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან (წინასწარი ინფორმაცია „სარძლოს“, „სასიძოს“ და სხვათა შესახებ). – ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებათა მოძიება.  – საქორწინო კონტრაქტი.  – იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა.  – შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა.  – კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია. – არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა. – პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება.  – მოვალეთა მოძიება.  – ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით.  – უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა.  – საჭიროებისამებრ ე.წ. „ალიბის“ უზრუნველყოფა. თქვენ აღარ მოგიწევთ თავის მართლება, თქვენს მაგივრად ამას ჩვენ გავაკეთებთ.  – მოვალეთა მოძებნა და მათი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება კანონით გათვალისწინებული წესითა და შემთხვევებში.  – წარმატებული კომუნიკაცია ნებისმიერ სფეროსა და ურთიერთობაში, სადაც ჩვენ წარმოგადგენთ. – წარმომადგენლობა ბანკებთან, კრედიტორებთან, არაკეთილმოსურნედ განწყობილ პირებთან, თქვენს პრობლემებს ჩვენ ვაგვარებთ.  დეტელური ინფორმაცია და ტარიფები შეგიძლიათ მოიძიოთ - detektivi.ge  ჩვენ ვმუშაობთ კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში. დაგვიკავშირდით ნებისმიერ თქვენთვის ხელსაყრელ დროს! კონფიდენციალურობა გარანტირებულია!!  ტელ.: 597 00 68 08; 591 25-03-03
სისხლის სამართლის ადვოკატი           გთავაზობთ შემდეგ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის მიმართულებით: სისხლის სამართლის საკითხების სპეციფიკის კლიენტისადმი გაცნობა და სწორი გადაწყვეტილების მიღებისათვის სრულყოფილი იურიდიული კონსულტაციების გაწევა; ორგანიზაციების და კერძო ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიებაში და  ყველა ინსტანციის სასამართლოებში; სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის, შესაგებლის და სხვა) მომზადება;გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში საქმის განხილვისას ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; ბრალდებულთა და მსჯავდებულთა მონახულებას სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და საადვოკატო მომსახურების გაწევა.              მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.     დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიებაში და სასამართლოში. სისხლის სამართლის საქმეებზე სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლობა.           გარდა ამისა, ჩვენ დავიცავთ კლიენტების ინტერესებს სისხლის სამართლის საქმიდან წარმოშობილ სამოქალაქო დავებზე.           დაგვიკავშირდით ნომერზე ‎599035353 და მიიღეთ კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება.
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა 1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას. 3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში.კონტაქტი : 597911240