მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
ადვოკატი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე (ასევე სტრასბურგის საქმეებზე). კონსულტაცია უფასოა! ტელ: 577 041 770
გამოცდილი ადვოკატი 20 - წლიანი გამოცდილების მქონე ადვოკატი დაგეხმარებათ თქვენი სამართლებრივი პრობლემების წარმატებით დასრულებაში, მათ შორის: საოჯახო, მემკვიდრეობითი დავები, ხელშეკრულებების შედგენა, მიწის, ბინის დაკანონება და სხვა ნებისმიერ საკითხში. ასევე გთავაზობთ დაცვის განხორციელებას სისხლის სამართლის საქმეებზე.  ტელ: 599749665;   558060640.
⚖️ სამართლებრივი დახმარება | Legal advice (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი) ✅ უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451;  ✅ Free legal advice - 577111537, (032)2549451;  ✅ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ)  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ)  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ)  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ) 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება.  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.)   11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება.  მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ✅ Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა;  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.
იურიდული მომსახურეობა უფასო იურიდიული კონსულტაცია!     გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი ქვეყნის სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე და გთავაზობთ უფასო იურიდიულ მომსახურებას, გასაუბრების შედეგად შეირჩევა საქმე, რომელსაც მოვემსახურებით უსასყიდლოდ.       გემსახურებით 24/7  განვალობაში. მის. ქ. თბილისი გორგასლის 77 ტელ. +995 557306716 ელ.ფოსტა: info@gnnservices.com
ადვოკატი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე (ასევე სტრასბურგის საქმეებზე). კონსულტაცია უფასოა! ტელ: 577 041 770
ადვოკატის მომსახურება საადვოკატო ბიურო ჯუნა ჭოხონელიძე და პარტნიორები გთავაზობთ კვალიფიციური ადვოკატების მომსახურებას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე: 1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ)  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ)  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ)  4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ)  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა)  6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები  7) კერძო და კ ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში; 8) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 9) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე. კონსულტაცია უფასოა. ტელ: 599 52 49 09 577 28 35 25; მის: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #45, მე-12 სართული
იურიდიული მომსახურება შპს ,,იურიდიული კომპანია ლო ოფისი" (ს/კ 402032064) აერთიანებს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე იურისტებსა და ადვოკატებს, რომლებიც მრავალი წელია მუშაობენ კლიენტთა ინტერესებისათვის და კომპანიის ფილიალების მეშვეობით წარმოადგენენ მათ უფლებებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, კომპანიას ჰყავს კორპორატიული კლიენტურა და კვლავ მზად არის სხვადასხვა იურიდიულ ფირმებს გაუწიოს ხანგრძლივი და ჯეროვანი სამართლებრივი დახმარება, მიუხედავად იმისა, სად და რა სახის საქმიანობას ეწევა ორგანიზაცია. კონსულტაციისა და სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენის მიზნით დაგვიკავშირდით ნომერზე 574 45 45 40
კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება , სარჩელების და ხელშეკრულებების დაწერა, კონსულტაცია . მოგემსახურებათ კვალიფიციური იურისტი, სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი. მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია საქმის სირთულესა და დროზე .დაგვიკავშირდით 
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ადვოკატი ყველაზე  შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხების ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, საბინაო დავები, ბინიდან გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, უფასო კონსულტაცია.ტ.551125704. ტ.558232104.ტ.579086164.
კერძო დეტექტივის მომსახურება გთავაზობთ კერძო დეტექტივის კვალიფიციურ მომსახურებას კონფიდენციალურობის დაცვის სრული გარანტით.ჩვენ მოგაწვდით ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციას უმოკლეს ვადებში.ჩვენთან თანამშრომლობა ფრომდება ხელშეკრულებით კლიენტის სურვილიდან გამომდინარე.მომსახურებას სხვადასხვა ფასი აქვს,რადგან ყველა საქმე ინდივიდუალურია,თუმცა ჩვენ გთავაზობთ ჩვენ სამსახურს მინიმალურ ფასებში.დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე.
იურიდიული (უპრეცედენტო) მომსახურება იურიდიული კომპანია გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ სამართლებრივ მომსახურებას სამართლის ყველა სფეროში.კომპანიის ადვოკატები უზრუნველყოფენ შედეგზე ორიენტირებულ წარმომადგენლობას და ჩართული არიან მაღალი რისკის მქონე სქმეებში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. გამომდინარე იქედან რომ ჩვენ კლიენტს არასდროს ვრთავთ ისეთ ბრძოლაში, რომლის დანახარჯიც მოგებაზე მეტი იქნება, ამიტომ გთავაზობთ უპრეცედენტო შემოთავაზებას: ანაზღაურებას გაწეული მომსახურებისთვის იხდით მას შემდეგ რაც დადგება თქვენთვის სასურველი შედეგი... დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელ: 574 45-45-40
fuli თუ თქვენ სასწრაფოდ გჭირდებათ თანხა და გაქვთ უძრავი ქონება, კომპანია “GSM” დაგეხმარებათ საჭირო თანხის მოძიებაში 2.5%,  3%, 3,5%, 4%-მდე უძრავი ქონების მყარი გარანტიით. განიხილება ნებისმიერი შემოთავაზება სრულიად საქართველოს მასშტაბით. შესაძლებელია ჩანაცვლებაც. თანხა გაიცემა საბუთების გადამოწმებიდან 1 საათში, იპოტეკური ხელშეკრულებით. კომპანია დაგეხმარებათ ნებისმიერი ოდენობის თანხის სარფიანად დაბანდებაში. ასევე, მოგესამსახურებათ უფასო ადვოკატი.