მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა გთავაზობთ იურიდიულ დოკუმენტაციის (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა)შედგენას შეღავათიან ფასად. ასევე უფასო ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას. გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში
სამართლებრივი დახმარება | Legal advice უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451;  Free legal advice - 577111537, (032)2549451;  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა;  მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 12-კმ N6, თბილისის საქალაქო სასამართლო, ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.
detektivi.ge გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურების სრული პაკეტი detektivi.ge/ კომპანია „ჰაბლი“ კერძო დეტექტიურ საქმიანობას 2005 წლიდან ახორციელებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. „ჰაბლი“ დიდი ბრიტანეთის კერძო დეტექტივთა ასოციაციის წევრია. ჩვენთან მომსახურების შემოთავაზებული პაკეტები ისეა გათვლილი, რომ დამკვეთმა ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად, მიიღოს სასურველი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ოჯახური პრობლემების, მოვალეების, ბიზნეს უსაფრთხოების მოგვარებაში, ასევე შეგიქმნით რკინის ალიბს. ადამიანებს ახასიათებთ შეცდომების დაშვება, შეჩვევა და ნდობის ბოროტად გამოყენება, ამის გამოსააშკარავებლად დაგეხმარებათ სიცრუის დეტექტორი. ჩვენთან კონფიდენციალურობა გარანტირებულია. მუდამ თქვენს გვერდით! ტელ: 597 00-68-08
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ტ.551125704. ტ.558232104.
ადვოკატი ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ტ.551125704. ტ.579086164. ტ.558232104.
კერძო დეტექტივი გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას მისაღებ ფასში, ვარ ფიზიკური პირი და არავითარი კომპანია,ვმუშაობ მაქსიმალური კონფიდენციალურობის დაცვით და ვმოქმედებ მხოლოდ კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.გამაჩნია სპეციალური აპარატურა შესაბამისი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. მომსახურებაში შედის შემდეგი ელემენტები: * პიროვნების საცხოვრებელი ადგილის და ტელეფონის გარკვევა * მონაცემების და ცნობების შეგროვება * მშობლებისთვის დახმარების გაწევა:მოზარდებზე მეთვალყურეობ,მათი ქცევის ანალიზი,დაცვა ნეგატიური ზეგავლენისგან,ოჯახიდან გაქცევა,სამართალდარღვევა,ნარკომანია,სასწავლო პროცესის გაცდენა და სხვ. * მოსამსახურეების და ძიძების მიერ მოვალეობების შესრულების კონტროლი * სიმართლის გამოვლენა და დამამტკიცებელი სამხილების მოგროვება * ღალატის გამოვლენა  * მოვალეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება 
ადვოკატი | მომსახურება ადვოკატი უფასო იურიდიული კონსულტაცია, advokati-ufaso iuridiuli konsultacia.t/551125704. t.579086164. t.558232104.
ადვოკატი          გთავაზობთ შემდეგ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის მიმართულებით:  ·       სისხლის სამართლის საკითხების სპეციფიკის კლიენტისადმი გაცნობა და სწორი გადაწყვეტილების მიღებისათვის სრულყოფილი იურიდიული კონსულტაციების გაწევა;  ·       ორგანიზაციების და კერძო ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიებაში და  ყველა ინსტანციის სასამართლოებში;  ·       სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის, შესაგებლის და სხვა) მომზადება;  ·       გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში საქმის განხილვისას ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;  ·      ბრალდებულთა და მსჯავდებულთა მონახულებას სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და საადვოკატო მომსახურების გაწევა. ·       მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.  ·      დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიებაში და სასამართლოში. ·       სისხლის სამართლის საქმეებზე სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლობა.              გარდა ამისა, ჩვენ დავიცავთ კლიენტების ინტერესებს სისხლის სამართლის საქმიდან წარმოშობილ სამოქალაქო დავებზე.              დაგვიკავშირდით ნომერზე ‎599035353 და მიიღეთ კვალიფიციური ადვოკატის მომსახურება.
ფირმებისდ რეგისტარცია ფირმეის რეგისტრაცია 300 ლარი სრული პაკეტი (დოკუმენტაციის მომზადება, ნოტაიუსის ბაჟი, სახელმწიფო ბაჟი, ბეჭედი) 593 999200, თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზ. 120 ბიზნეს ჯგუფი
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა 1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას. 3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში. 597 911240
ადვოკატი | მომსახურება ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთაბაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, საბინაო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია.ტ.551125704. ტ.579086164. ტ.558232104. ტ.322610028.
ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო - FPI გაქვთ პასუხგაუცემელი შეკითხვები, ეჭვები, ან გგონიათ, რომ ვინმე გატყუებთ ოჯახურ, პირად ან საქმიან ცხოვრებაში? - მოგვმართეთ, ჩვენ დაგეხმარებით იყოთ სრულად ინფორმირებული და მარტივად გამოააშკარავოთ სიმართლე. deteqcia.com ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო - FPI გთავაზობთ ეფექტურად და პროფესიონალურად პრობლემის მოგვარებას, როგორც პირად, ასევე სამსახურეობრივ საკითხებში. ჩვენს აგენტებს გავლილი აქვთ უმაღლესი სტანდარტების ტრენინგები. ისინი მუშაობენ ოპერატიულად და თავიანთ მაქსიმუმს იყენებენ კლიენტებისათვის. 
ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო - FPI deteqcia.com ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო - FPI გთავაზობთ: * შვილებზე მეთვალყურეობა (მავნე ზეგავლენის დადგენა); * შვილების პოტენციური მეორე ნახევრების ზურგს უკან შემოწმება; * ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებების მოპოვება; * ძიძებზე მეთვალყურეობა, როგოც სახლში, ასევე მის გარეთ; * საქორწინო კონტრაქტთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება; * შვილების ტელეფონებში და აპლიკაციებში ზარების და მიწერ-მოწერის კონტროლი. * ღალატის გამოვლენა; * ე.წ. ალიბის უზრუნველყოფა (რკინის ალიბი); * კონფიდენციალური შეხვედრების მოწყობა; * ტელეფონის კონტროლი. * თანამშრომლების შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე; * მოვალეების მოძიება და მათი ქონებრივი მდგომარეობის დადგენა;   * კომერციული შპიონაჟისა და საბოტაჟის გამოვლენა; * არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა; * პარტნიორების, პერსონალის და კლიენტების გადამოწმება; * შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა; * იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა;  დაგვიკავშირდით ნებისმიერ თქვენთვის ხელსაყრელ დროს! კონფიდენციალურობა გარანტირებულია!! ტელ.:595 19 77 33 
ადვოკატი ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია.
კერძო დეტექტივის მომსახურება detektivi.ge/ კომპანია „ჰაბლი“ კერძო დეტექტიურ საქმიანობას 2005 წლიდან ახორციელებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. „ჰაბლი“ დიდი ბრიტანეთის კერძო დეტექტივთა ასოციაციის წევრია. ჩვენთან მომსახურების შემოთავაზებული პაკეტები ისეა გათვლილი, რომ დამკვეთმა ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად, მიიღოს სასურველი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ოჯახური პრობლემების, მოვალეების, ბიზნეს უსაფრთხოების მოგვარებაში, ასევე შეგიქმნით რკინის ალიბს. ადამიანებს ახასიათებთ შეცდომების დაშვება, შეჩვევა და ნდობის ბოროტად გამოყენება, ამის გამოსააშკარავებლად დაგეხმარებათ სიცრუის დეტექტორი. ჩვენთან კონფიდენციალურობა გარანტირებულია. მუდამ თქვენს გვერდით! ტელ: 597 00-68-08
ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო - FPI ჩვენი კერძო დეტექტიური მომსახურეობა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას: ოჯახი, ბიზნესუსაფრთხოება და პირადი პრობლემები. tel.: +(995) 595 19 77 33 1.ოჯახი: შვილებზე მეთვალყურეობა (მავნე ზეგავლენის დადგენა); შვილების პოტენციური მეორე ნახევრების ზურგს უკან შემოწმება; ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებების მოპოვება; ძიძებზე მეთვალყურეობა, როგოც სახლში, ასევე მის გარეთ; საქორწინო კონტრაქტთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება. 2.ბიზნესუსაფრთხოება: თანამშრომლების შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე; მოვალეების მოძიება და მათი ქონებრივი მდგომარეობის დადგენა; კომერციული შპიონაჟისა და საბოტაჟის გამოვლენა; არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა; პარტნიორების, პერსონალის და კლიენტების გადამოწმება; შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა; იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა. 3. პირადი პრობლემები: ღალატის გამოვლენა; ე.წ. ალიბის უზრუნველყოფა; კონფიდენციალური შეხვედრების მოწყობა.
იურიდიული მომსახურება ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურბას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, იპოთეკური სესხების ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, სარჩელების, შესაგებლის და სახვა ფორმათა შედგენა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ტ551125704. ტ.579086164. ტ.558232104.
კერძო დეტექტიური კომპანია კერძო დეტექტიური კომპანია მუშაობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული_სახელშეკრულებო (საკონტრაქტო) პირობებით, სადაც შემსრულებლის, ანუ კომპანიის ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები გაწერილია გაცილებით უფრო მაღალი მოთხოვნების სტანდარტებით, ვიდრე დამკვეთის. ხელშეკრულებითვე გათვალისწინებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის და შესრულებული სამუშაოს სრული და სამუდამო კონფიდენციალურობა. გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას, ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად!!  ტელ: 597 00-68-08 detektivi.ge  
ადვოკატის მომსახურება კვალიფიციური ადვოკატები მოგემსახურებიან სამოქალაქო/ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით შემდეგ საკითხებზე:  1)საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ა.შ);  2)სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ);  3)უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ); 4)სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება, სესხი, იპოთეკა და ა.შ);  5)უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა) ; 6) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები; 7) იურიდიული კონსულტაციების გაწევა, ორგანიზაციების და კერძო ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერ სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიებაში და ყველა ინსტანციის სასამართლოებში; 8)  გამოძიების, წინასასამართლო  და საქმის არსებითი განხილვის  ეტაპზე ბრალდებულის დაცვას და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 9) ბრალდებულთა და მსჯავდებულთა მონახულებას სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 10) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 11)დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიებაში და სასამართლოში.  მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, საქმის სირთულად გამომდინარე. კონსულტაცია უფასოა. ტელ: 2 32 74 71;  599 52 49 09 577 28 35 25; მის: ქ.თბილისი, შ. ნუცუბიძის #153  
კერძო დეტექტიური კომპანია კერძო დეტექტიური კომპანია მუშაობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული_სახელშეკრულებო (საკონტრაქტო) პირობებით, სადაც შემსრულებლის, ანუ კომპანიის ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები გაწერილია გაცილებით უფრო მაღალი მოთხოვნების სტანდარტებით, ვიდრე დამკვეთის. ხელშეკრულებითვე გათვალისწინებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის და შესრულებული სამუშაოს სრული და სამუდამო კონფიდენციალურობა. გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას, ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად!!  ტელ: 597 00-68-08 detektivi.ge  
იურიდიული მომსახურება გთავაზობთ სისხლის სამართლის საქმეებზე წარმომადგენლობას, დაზარალებულის ინტერესების დაცვას საგამოძიებო და სასამართლო ორგანოებში; მოლაპარაკების წარმოებას პროკურატურასთან, საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მონახულებას სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში 
სიცრუის დეტექტორი - FPI სიცრუის დეტექტორი, ტყუილის გამოვლენის ყველაზე თანამედროვე და უტყუარი მეთოდია. დღევანდელ დღეს ადამიანების მხრიდან ძალიან ხშირია ღალატი და ტყუილი. სტატისტიკურად, მსხვერპლი ძირითადად ქალია. ჩვენ სრული კონფიდენციალურობის დაცვით დაგიდგენთ სიმართლეს ნებისმიერ საკითხში, ნებისმიერ დროს…  Наиболее самый современный и надежный метод это_Детектор лжи. На сегодняшний день люди обманывают и врут друг-другу. По статистике, жертвами в основном являются женщины.Мы установым истину в полной конфиденциальности в любом вопросе в любое время. --- Lie detector is the most modern and reliable method to reveal the truth.Today people cheat and lie to each other.According to statistics, the victims are mostly women. We will establish the truth in a complete privacy in any matter at any time. �
კერძო დეტექტიური კომპანია "ჰაბლი"      detektivi.ge  კერძო დეტექტივის მომსახურება, ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად!!  – ღალატი (გამოვლენა მტკიცებულება);  – შვილებზე მეთვალყურეობა და მავნე გარემოსგან მათი დაცვა (ნარკომანია, აზარტული თამაშები, საეჭვო ურთიერთობები); – ინფორმაციის შეგროვება ოჯახური ურთიერთობების სფეროდან (წინასწარი ინფორმაცია „სარძლოს“, „სასიძოს“ და სხვათა შესახებ); – ალიმენტისთვის საჭირო მტკიცებულებათა მოძიება; – საქორწინო კონტრაქტი; – იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა; – შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა; – კომერციული შპიონაჟისა და მიზანმიმართული საბოტაჟის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია; – არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; – პარტნიორთა, პოტენციურ პარტნიორთა, კლიენტთა, პერსონალის გადამოწმება და რისკების შეფასება; – მოვალეთა მოძიება; – ტექნიკური მხარდაჭერა თანამედროვე ტექნოლოგიებით; – უსაფრთხო საინფორმაციო არხების, პრივატული შეხვედრების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. ტელ: 597 00-68-08 detektivi.ge    
სიცრუის დეტექტორი detektivi.ge  სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება. სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში. ტელ: 597 00-68-08
1 2