მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
სამართლებრივი დახმარება | Legal advice უფასო იურიდიული კონსულტაცია - ტელ: 577 11-15-37, (032)2549451;  Free legal advice - 577111537, (032)2549451;  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა;  მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1. ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა გთავაზობთ იურიდიულ დოკუმენტაციის (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა)შედგენას შეღავათიან ფასად. ასევე უფასო ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას. გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი,  წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, სახელშეკრულებო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია.
ადვოკატი ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, საბინაო დავები, სახელშეკრულებო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ.551125704. ტ.558232104.
ადვოკატი თავაზობთ კვალიფიციურ , იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ  ასევე საგადასახადო და სამართალდარღვევის საქმეებზე, ნებისმიერი კატეგორიის დავაზე.  ჩვენი ბიუროს მომსახურება გულისხმობს:  1) კვალიფიციური   კონსულტაცია; 2) დოკუმენტაციის მომზადება და საქმის მასალების გაცნობა; 3) სარჩელის, შესაგებლის ,განცხადების შედგენა; 4) წარმომადგენლობა სასამართლოში, სახელმწიფო ორგანოებში,სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში- კლიენტის კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და  სასამართლოში. დამატებით ასევე  შესაძლებელია შემდეგი მომსახურების გაწევა : ა) სამართლებრივი ექსპერტიზა ბ) კომპიუტერული ექსპერტიზა გ) აუდიტორული მომსახურება  დ) თარჯიმნის მომსახურება და დამოწმება  ე) საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება  ტელ:577057275;  http://lawyer.org.ge/ ასევე შეგეძლიათ მოგვწეროთ თქვენი პრობლემის შესახებ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: info@lawyer.org.ge ჩვენი ბიურო იცავს არა მხოლოდ სრულწლოვანი პირების, ასევე არასრულწლოვანი პირების   და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, 27/7
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ. იპოთეკური სესხების ამოღება-დაბრუნება, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლები დაკანონება-ლეგალიზაცია, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, სახელშეკრულებო დავები, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ტ.551125704. ტ.558232104.
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავებო, სახელშეკრულებო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, ყადაღა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია . ტელ : 558232104
detektivi.ge გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურების სრული პაკეტი detektivi.ge/ კომპანია „ჰაბლი“ კერძო დეტექტიურ საქმიანობას 2005 წლიდან ახორციელებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. „ჰაბლი“ დიდი ბრიტანეთის კერძო დეტექტივთა ასოციაციის წევრია. ჩვენთან მომსახურების შემოთავაზებული პაკეტები ისეა გათვლილი, რომ დამკვეთმა ოპტიმალურ დროში, ხელმისაწვდომ ფასად, მიიღოს სასურველი მომსახურეობა. ჩვენ დაგეხმარებით ოჯახური პრობლემების, მოვალეების, ბიზნეს უსაფრთხოების მოგვარებაში, ასევე შეგიქმნით რკინის ალიბს. ადამიანებს ახასიათებთ შეცდომების დაშვება, შეჩვევა და ნდობის ბოროტად გამოყენება, ამის გამოსააშკარავებლად დაგეხმარებათ სიცრუის დეტექტორი. ჩვენთან კონფიდენციალურობა გარანტირებულია. მუდამ თქვენს გვერდით! ტელ: 597 00-68-08
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ტ.551125704. ტ.558232104.
ადვოკატი ადვოკატი შეღავათიან ფასათ გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, ფირმების რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, საოჯახო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სამეწარმეო დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ტ.551125704. ტ.579086164. ტ.558232104.
კერძო დეტექტივი გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას მისაღებ ფასში, ვარ ფიზიკური პირი და არავითარი კომპანია,ვმუშაობ მაქსიმალური კონფიდენციალურობის დაცვით და ვმოქმედებ მხოლოდ კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.გამაჩნია სპეციალური აპარატურა შესაბამისი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად. მომსახურებაში შედის შემდეგი ელემენტები: * პიროვნების საცხოვრებელი ადგილის და ტელეფონის გარკვევა * მონაცემების და ცნობების შეგროვება * მშობლებისთვის დახმარების გაწევა:მოზარდებზე მეთვალყურეობ,მათი ქცევის ანალიზი,დაცვა ნეგატიური ზეგავლენისგან,ოჯახიდან გაქცევა,სამართალდარღვევა,ნარკომანია,სასწავლო პროცესის გაცდენა და სხვ. * მოსამსახურეების და ძიძების მიერ მოვალეობების შესრულების კონტროლი * სიმართლის გამოვლენა და დამამტკიცებელი სამხილების მოგროვება * ღალატის გამოვლენა  * მოვალეების შესახებ ინფორმაციის მოძიება 
ადვოკატი | მომსახურება ადვოკატი უფასო იურიდიული კონსულტაცია, advokati-ufaso iuridiuli konsultacia.t/551125704. t.579086164. t.558232104.