მომსახურება იურიდიული-მომსახურება
დალაგება: თარიღით     ფასით
აღმასრულებელი გთავაზობთ სააღსრულებო მომსახურების სერვისს გამოძახებით (კრედიტორთან ადგილზე მისვლით.)! აღსრულების საზღაური და წინასწარი შესატანი - კრედიტორთან შეთანხმებით. ტ. 574888021; 577419086. კერძო აღმასრულებელი ზაზა ჯოხარიძე. Zjokharidze@inbox.ru
იურიდიული მომსახურება მაღალკვალიფიციური იურისტის მომსახურება ნებისმიერი საკითხის გადაჭრაში რაც დაკავშირებულია დოკუმენტების მომზადებასთან, საჯარო სტრუქტურებთან ურთიერთობა, საჯარო და სამოქალაქო რეესტრის სერვისები, განცხადებების სრულყოფილად შევსება, უარყოფითი გადაწყვეტილებების გასაჩივრება. მოქალაქეობასთან და ბინადრობასთან დაკავშირებული საკითხები. იურიდიულიდახმარება / LEGAL SERVICES კონსულტაცია / Consultation ხელშეკრულებები / Contracts განცხადებები / statements ბინადრობა / Residence მოქალაქეობა / Citizenship სარჩელები / Suits საჩივრები / Complaints
იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა 1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი, საჩივრი, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად. 2.გთავაზობთ უფასო ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას. 3. გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებაში. 597 911240
სიცრუის დეტექტორი - FPI სიცრუის დეტექტორი, ტყუილის გამოვლენის ყველაზე თანამედროვე და უტყუარი მეთოდია. დღევანდელ დღეს ადამიანების მხრიდან ძალიან ხშირია ღალატი და ტყუილი. სტატისტიკურად, მსხვერპლი ძირითადად ქალია. ჩვენ სრული კონფიდენციალურობის დაცვით დაგიდგენთ სიმართლეს ნებისმიერ საკითხში, ნებისმიერ დროს…  Наиболее самый современный и надежный метод это_Детектор лжи. На сегодняшний день люди обманывают и врут друг-другу. По статистике, жертвами в основном являются женщины.Мы установым истину в полной конфиденциальности в любом вопросе в любое время. --- Lie detector is the most modern and reliable method to reveal the truth.Today people cheat and lie to each other.According to statistics, the victims are mostly women. We will establish the truth in a complete privacy in any matter at any time.
სიცრუის დეტექტორი - FPI ქალთა კერძო გამოძიების სააგენტო – FPI გთავაზობთ: tel.: +(995) 595 19 77 33 deteqtori.com -თანამშრომლების შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე; -მოვალეების მოძიება და მათი ქონებრივი მდგომარეობის დადგენა; -კომერციული შპიონაჟისა და საბოტაჟის გამოვლენა; -არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის გამოვლენა; -პარტნიორების, პერსონალის და კლიენტების გადამოწმება; -შიდა უსაფრთხოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა; -იურიდიული კონსულტაცია და წარმომადგენლობა.  
თარგმნას ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე და პირიქით ნოტარიული დამოწმებით გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას ნოტარიული დამოწმებით ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე და პირიქით  
ურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა 1.შეგიდგენთ იურიდიულ დოკუმენტაციას (ხელშეკრულება, სარჩელი,შესაგებელი, განცხდება, წესდება და სხვა) შეღავათიან ფასად.  2.გთავაზობთ უფასო სამართლებრივ კონსულტაციას.  3. ნებისმიერი კატეგორიის საქმეზე გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში და სხვადასხვა დაწესებულებებში.  597 911240