მომსახურება ბეჭდვა,-პოლიგრაფია
დალაგება: თარიღით     ფასით
ფრანგული ენის თარჯიმანი მობ: 597 150 997 ფრანგული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ფრანგულიდან ქართულ და ქართულიდან ფრანგულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 597 150 997 
თურქული ენის თარჯიმანი მობ:597 150 997 თურქული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს თურქულიდან ქართულ და ქართულიდან თურქულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 597 150 997 
ბერძნული ენის თარჯიმანი მობ: 597 150 997 ბერძნული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ბერძნულიდან ქართულ და ქართულიდან ბერძნულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 597 150 997 
გერმანული ენის თარჯიმანი მობ: 597 150 997 გერმანული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს გერმანულიდან ქართულ და ქართულიდან გერმანულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 597 150 997
ივრითული ( ებრაული ) ენის თარჯიმანი მობ:597 150 997 ივრითული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ივრითულიდან ქართულ და ქართულიდან ივრითულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 597 150 997 
ბულგარული ენის თარჯიმანი მობ: 597 150 997 ბულგარული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ბულგარულიდან ქართულ და ქართულიდან ბულგარულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 597 150 997 
აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი მობ: 597 150 997 აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს აზერბაიჯანულიდან ქართულ და ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 597 150 997 
წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად ®1800 სიმბ. ფასი 4 ლარი წიგნის თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. სათარგმნი წიგნის თემატიკა ფართო: ფსიქოლოგია, პოლიტიკა, ისტორია და სხვა. ამას გარდა გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით: ყველა თემატიკის ვებ გვერდი, ბიზნესი, ეკონომიკა, ფინანსები, მეცნიერება, იურიდიული ხელშეკრულებები; შეკვეთის მინიმალური რაოდენობა: 10 გვერდი (1 მთარგმნელობითი გვერდი – 1800 სიმბოლო დაშორებებით). თარგმნის კლასისა და ფასის იდეალური თანაფარდობა: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; ყურადღება ! დღეში ითარგმნება საშუალოდ 8 გვერდი – მთარგმნელობით საქმიანობას არ უხდება სიჩქარე! კვირა – დასვენების დღე. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
დისერტაციის თარგმნა რუსულიდან ქართულად ® ფასი მისაღები დისერტაციის თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად, თარგმნის ხარისხი – მაღალი, 1 გვერდის ფასი – 5 ლარიდან. გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას შემდეგი მიმართულებით: სადიპლომო ნაშრომები და სამეცნიერო კვლევები ფსიქოლოგიის, ფსიქიატრიის, ფილოსოფიის, ეკონომიკის, ისტორიის, პოლიტოლოგიიის, სოციოლოგიისა და იურისპრუდენციის სფეროში. შეკვეთისათვის აუცილებელია არა ნაკლებ 10 გვერდი (1 მთარგმნელობით გვერდზე მოდის – 1800 ნიშანი დაშორებებით). გთავაზობთ ფასისა და თარგმნის ხარისხის ოპტიმალურ შეთავსებას: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; გთხოვთ გაითვალისწინოთ, სასწრაფო სამუშაოს არ ვაკეთებ! 1 სამუშაო დღის განმავლობაში ვთარგმნი 8 გვერდს – მთარგმნელობა და სიჩქარე ცუდი მეკავშირეებია! კვირა – დასვენება. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
ხელშეკრულების თარგმნა ქართულიდან რუსულად ® გვ. ფასი 5 ლარი ხელშეკრულების თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარი. გთავაზობთ კონტრაქტისა და ხელშეკრულების, იურიდიული და ფიზიკური პირების წესდების, სხვა ეკონომიკური ხასიათის მასალის თარგმნას. შეკვეთებს ვიღებ 10 გვერდიდან. მთარგმნელობაში 1 გვერდის სიმბოლოთა რაოდენობა – 1800–ია დაშორებებით. თქვენი შეკვეთა შესრულდება თარგმნის ხარისხისა და ფასის სასურველი თანაფარდობით: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატით; 7 ლარიდან – pdf ფორმატით მოწოდებული მასალა; საყურადღებოა ! 1 სამუშაო დღეში შესაძლებელია 8 გვერდის თარგმნა – მთარგმნელობით საქმიანობას არ შვენის სიჩქარე! კვირა – უქმე დღე. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
თარგმნა რუსულ ენაზე რუსული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს რუსულიდან ქართულ და ქართულიდან რუსულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 872; Russian Language Translator: Translation from Georgian into Russian, From Russian into Georgian, Russian English and English Russian Translation Service. Any kind of Document with notarized cetrification. Tel: +995 558 902 872; Переводчик русского языка: Перевод с грузинского на русский, с русского на грузинский, русский английский и английский русский перевод. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: +995 558 902 872;
თარგმნა რუმინულ ენაზე რუმინული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს რუმინულიდან ქართულ და ქართულიდან რუმინულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 887; Romanian translator offers a translation of any complexity of text and documents from Romanian to Georgian and Georgian from Romanian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 891; Румынский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с румынского на грузинский и грузинский с румынского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 891;
თარგმნა პორტუგალიურ ენაზე პორტუგალიური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს პორტუგალიურიდან ქართულ და ქართულიდან პორტუგალიურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 897; Portuguese translator offers a translation of any complexity of text and documents from Portuguese to Georgian and Georgian from Portuguese. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 890; Португальский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с португальского на грузинский и грузинский с португальского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 890;
თარგმნა პოლონურ ენაზე პოლონური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს პოლონურიდან ქართულ და ქართულიდან პოლონურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 885; Polish translator offers a translation of any complexity of text and documents from Polish to Georgian and Georgian from Polish. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 889; Польский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с польского на грузинский и грузинский с польского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 889;
თარგმნა ნორვეგიულ ენაზე ნორვეგიული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ნორვეგიულიდან ქართულ და ქართულიდან ნორვეგიულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 899; Norwegian translator offers a translation of any complexity of text and documents from norwegian to Georgian and Georgian from Norwegian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 887; Норвежский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с норвежского на грузинский и грузинский с норвежского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 887;
თარგმნა ლიტვურ ენაზე ლიტვური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ლიტვურიდან ქართულ და ქართულიდან ლიტვურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 895; Lithuanian translator offers a translation of any complexity of text and documents from Lithuanian to Georgian and Georgian from Lithuanian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 886; Литовский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с литовского на грузинский и грузинский с литовского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 886;
თარგმნა ლატვიურ ენაზე ლატვიური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ლატვიურიდან ქართულ და ქართულიდან ლატვიურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 901; Latvian translator offers a translation of any complexity of text and documents from Latvian to Georgian and Georgian from Latvian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 885; Latvian translator offers a translation of any complexity of text and documents from Latvian to Georgian and Georgian from Latvian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 885;
თარგმნა კორეულ ენაზე კორეული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს კორეულიდან ქართულ და ქართულიდან კორეულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 893; Korean translator offers a translation of any complexity of text and documents from Korean to Georgian and Georgian from Korean. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 884; Корейский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с корейского на грузинский и грузинский с корейского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 884;
თარგმნა იტალიურ ენაზე იტალიური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს იტალიურიდან ქართულ და ქართულიდან იტალიურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 877; Italian translator offers a translation of any complexity of text and documents from Italian to Georgian and Georgian from Italian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 883; Итальянский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с итальянского на грузинский и грузинский с итальянского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 88;
თარგმნა ინგლისურ ენაზე ინგლისური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ინგლისურიდან ქართულ და ქართულიდან ინგლისურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 873 English translator offers a translation of any complexity of text and documents from English to Georgian and Georgian from English. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 882; Английский переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с английского на грузинский и грузинский с английского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 882;
თარგმნა იაპონურ ენაზე იაპონური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს იაპონურიდან ქართულ და ქართულიდან იაპონურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 892; Japanese language  translator offers a translation Service of any complexity of text and documentation from Japanese to Georgian and from Georgian into Japanese. In case of needful notification. Tel: 558 902 892; Переводчик японского языка предлагает перевод любой сложности текста и документации с японского на грузинский и с грузинского на японский. В случае необходимости уведомления. Тел: 558 902 892;
თარგმნა თურქულ ენაზე თურქული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს თურქულიდან ქართულ და ქართულიდან თურქულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 878; Turkish language  translator offers a translation Service of any complexity of text and documents from Turkish to Georgian and from Georgian into Turkish. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 878; Переводчик турецкого языка предлагает перевод любой сложности текста и документов с испанского на грузинский и с грузинского на испанский. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 879;
თარგმნა ესტონურ ენაზე ესტონური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ესტონურიდან ქართულ და ქართულიდან ესტონურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 888; Translator of Estonian Language offers a  translation Service of text and documents from Estonian to Georgian and from Georgian into Estonian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 888; Переводчик эстонского языка предлагает перевод текста и документов с эстонского на грузинский и с грузинского на эстонский. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 878;
თარგმნა ესპანურ ენაზე ესპანური ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ესპანურიდან ქართულ და ქართულიდან ესპანურ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 876; Spanish language translator offers a translation Service of any complexity of text and documents from Spanish to Georgian and from Georgian into Spanish. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 876; Переводчик испанского языка предлагает услуги перевода любой сложности текста и документов с испанского на грузинский и с грузинского на испанский. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 877;
თარგმნა ივრითის (ებრაული) ენაზე ივრითის (ებრაული) ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ებრაულიდან ქართულ და ქართულიდან ებრაულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 889; Satirical (hebrew) translator offers a translation of any complexity of text and documents from Satirical (hebrew) to Georgian and Georgian from Satirical (hebrew). Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 881; Сатирический (иврит) переводчик предлагает перевод любой сложности текста и документов с сатирического (иврит) на грузинский и грузинский с сатирического (иврит). Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 881;
თარგმნა გერმანულ ენაზე გერმანული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს გერმანულიდან ქართულ და ქართულიდან გერმანულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 874; German Language  translator offers a translation  Service of any complexity of text and documents from Germanh to Georgian and  from Georgian to German. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 874; Переводчик немецкого языка предлагает услуги перевода любой сложности текста и документов с немецкого на грузинский и с грузинского на немецкий. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 876;
თარგმნა ბულგარულ ენაზე ბულგარული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ბულგარულიდან ქართულ და ქართულიდან ბულგარულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 894; Bulgarian language translator offers a translation Service of  texts  and documentation of any complexity  from Bulgarian into Georgian and Georgian from Bulgarian. Any kind of Document with notarized cetrification.  Tel: 558 902 894; Болгарский переводчик предлагает перевод текстов и документации любой сложности с болгарского на грузинский и грузинский с болгарского. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 894;
თარგმნა ბერძნულ ენაზე ბერძნული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს ბერძნულიდან ქართულ და ქართულიდან ბერძნულ ენაზე.  საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 886; The Greek language translator offers a translation service of the text and documentation of any complexity from Greek to Georgian and Georgian into Greek. Any kind of Document with notarized cetrification. Tel: 558 902 886; Переводчик греческого языка предлагает перевод текста и документации любой сложности с греческого на грузинский и с грузинского на греческий. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: 558 902 886 ;
თარგმნა არაბულ ენაზე არაბული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს არაბულიდან ქართულ და ქართულიდან არაბულ ენაზე. საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 880; Arabian Language Translator: Translation from Arabian Language into Russian and Georgian, From Georgian and from Russian into Arabian Language Translation Service. Any kind of Document with notarized cetrification. Tel: +995 558 902 880; Переводчик арабского языка: перевод с арабского языка на русский и грузинский, с грузинского и с русского на арабский язык. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: +995 558 902 872;
თარგმნა აზერბაიჯანულ ენაზე აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს აზერბაიჯანულიდან ქართულ და ქართულიდან აზერბაიჯანულ ენაზე. საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით. ტელ: 558 902 882; Azeri (Azerbaijan(ian)) Language Translator: Translation from Azerbaijanian Language into Russian and Georgian, From Georgian and from Russian into Azerbaijanian Language Translation Service. Any kind of Document with notarized cetrification. Tel: +995 558 902 882; Переводчик азербайджанского (азербайджанского) языка: перевод с азербайджанского языка  на русский и грузинский, с грузинского и с русского на азербайджанский язык. Любой документ с нотариально заверенной сертификацией. Тел: +995 558 902 872;
Smart work georgia პოლონეთში მუშაობა დამტვირთველი მოთხოვნები: ✔️ გამოცდილება ✔️ ენების ცოდნა : რუსული ან პოლონური ✔️ მამაკაცები ✔️ მუშაობის სურვილი ✔️ ასაკი: 20 - 55 წელი  ✔️ პასუხისმგებლობა ✔️ ბიომეტრიული პასპორტი , 6 თვიანი სამუშაო ვიზა
ტილოზე ბეჭდვა ტილოზე ბეჭდვა 30 ლარიდან ვბეჭდავთ ნებისმიერი სტილზოფოტოებსმისის და , ფასში შედის ქვე ჩარჩოზე გადაჭიმვაც. ჩენ პასუხისმგებლები ვართ ხარისხზე. დამზადებას ჭირდება ერთი სამუშაო დღე! გვაქვს კურიერული მომსახურებაც საქართეველოს ტერიტორიაზე!
1 2