მომსახურება ბეჭდვა,-პოლიგრაფია
დალაგება: თარიღით     ფასით
მაისურზე ბეჭდვა ვბეჭდავთ პრინტერით თეთრ მაისურზე, თქვენი მაისურით  4ლ, ჩვენი მაისურით - 9ლ, - 14ლ, - 19ლ.  (მაისურის ხარისხის მიხედვით.) რაოდენობაში ფასი შეთანხმებით.
ბუკლეტების, ფლერების, ვიზიტკების, ბანერების ბეჭდვა/დიზაინი. >> CALL BACK სერვისი, დარეკე მითითებულ ნომერზე და მიიღე საპასუხო ზარი 5 წუთის განმავლობაში, დაწვრილებითი ინფორმაცია მომსახურების და ფასების შესახებ! სავიზიტო ბარათების დამზადება. სარეკლამო ბანერების დამზადება. ეტიკეტების დამზადება. ფლაერების დამზადება. ბუკლეტების დამზადება. გთავაზობთ სრულ პოლიგრაფიულ მომსახურებას, როგორც დიზაინს ისე ბეჭდვას.  გვაქვს ადგილზე მიტანის სერვისიც. ვბეჭდავთ: ვიზიტკებს, ფლერებს, ბუკლეტებს, ეტიკეტებს ბანერებს, გარე რეკლამას. გვაქვს საბეჭდი მასალების ფართო ასორტიმენტი.   ფასი: ფასი განისაზღვრება ინდივიდუალურად მატერიალის ხარისხის და რაოდენობის მიხედვით, ფასის გასაგებათ დარეკეთ განცხადებაში მითითებულ ნომერზე.
დისერტაციის თარგმნა რუსულიდან ქართულად ® ფასი მისაღები დისერტაციის თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად, თარგმნის ხარისხი – მაღალი, 1 გვერდის ფასი – 5 ლარიდან. გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას შემდეგი მიმართულებით: სადიპლომო ნაშრომები და სამეცნიერო კვლევები ფსიქოლოგიის, ფსიქიატრიის, ფილოსოფიის, ეკონომიკის, ისტორიის, პოლიტოლოგიიის, სოციოლოგიისა და იურისპრუდენციის სფეროში. შეკვეთისათვის აუცილებელია არა ნაკლებ 10 გვერდი (1 მთარგმნელობით გვერდზე მოდის – 1800 ნიშანი დაშორებებით). გთავაზობთ ფასისა და თარგმნის ხარისხის ოპტიმალურ შეთავსებას: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; გთხოვთ გაითვალისწინოთ, სასწრაფო სამუშაოს არ ვაკეთებ! 1 სამუშაო დღის განმავლობაში ვთარგმნი 8 გვერდს – მთარგმნელობა და სიჩქარე ცუდი მეკავშირეებია! კვირა – დასვენება. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
ტექსტის თარგმნა რუსულიდან ქართულად® ფასი ხარისხის შესაფერისი რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად ტექსტის თარგმნა მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 4 ლარიდან სირთულის შესაბამისად.  გთავაზობთ ისტორიული, პოლიტიკური, სამეცნიერო, ეკონომიკური, ანალიტიკური და სხვა სახის სტატიების, ტექსტის თარგმანს შეკვეთით. სამუშაოს მინიმალური მოცულობაა 10 გვერდი (თარგმნებში 1 გვერდის ნიშანთა რაოდენობა 1800 – ია დაშორებებით). ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმნის მაღალ ხარისხს სამართლიან ფასად: 4 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 6 ლარიდან – pdf ფორმატში; გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ შემდეგ ინფორმაციას! 1 სამუშაო დღეში შესრულებული ნათარგმნის რაოდენობა 8 გვერდს შეადგენს – სასწრაფო სამუშაოს ხელს არ ვკიდებ, ეს თარგმნას არ წაადგება, როგორც წესი. კვირა – უქმე დღეა. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
სახელმძღვანელოს თარგმნა რუსულიდან ქართულად ® პროფესიონალურად სახელმძღვანელოს თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად, უმაღლესი, საშუალო განათლების დაწესებულებებისათვის, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. თარგმნის ხარისხი – მაღალი; გთავაზობთ საშუალო და უმაღლესი განათლების საჭიროებისათვის სახელმძღვანელოების თარგმანს შეკვეთით ისტორია, პედაგოგიკა, პოლიტოლოგია, ფსიქოლოგია, სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში, სოციალურ ეკონომიკურ გეოგრაფიაში, სოციოლოგია, იურისპრუდენცია, ეთნოგრაფია, ფილოსოფია, ეკონომიკა, ეთიკასა და ესთეტიკაში.  შეკვეთები მიიღება მინიმუმ 10 გვერდიდან (მთარგმნელთა 1 გვერდი შეიცავს 1800 სიმბოლოს  დაშორებებითურთ). ჩემი თარგმანი არის მაღალი ხარისხისა და მისაღები ფასის კარგი შეხამება: 5 ლარიდან – word-ისა და 7 ლარიდან – pdf ფორმატისათვის; გთხოვთ მიიღოთ მხედველობაში, სასწრაფო შეკვეთებს არ ვიღებ! 1 სამუშაო დღეში ხორციელდება 8 გვერდის თარგმნა, სიჩქარე თარგმანს აფუჭებს! კვირა – დასვენება. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
რუსულიდან ქართულად თარგმნა ® ქართულიდან რუსულად ფასი|ხარისხი მაღალი ხარისხის მთარგმნელობითი მომსახურება ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსული ენიდან ქართულ ენაზე, 1 გვერდის ფასი 4 ლარიდან. ვთარგმნი ვებ გვერდებს, სახელმძღვანელოებს, სხვადასხვა სტატიებს, ხელშეკრულებებსა და კონტრაქტებს, საბაჟო დეკლარაციებს და სხვას. სამუშაოს მინიმალური მოცულობაა 10 გვერდი (თარგმნებში 1 გვერდის ნიშანთა რაოდენობა 1800 – ია დაშორებებით). ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმნის მაღალ ხარისხს სამართლიან ფასად: 4 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 6 ლარიდან – pdf ფორმატში; გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ შემდეგ ინფორმაციას! 1 სამუშაო დღეში შესრულებული ნათარგმნის რაოდენობა 8 გვერდს შეადგენს – სასწრაფო სამუშაოს ხელს არ ვკიდებ, ეს თარგმნას არ წაადგება, როგორც წესი. კვირა – უქმე დღეა. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
კონტრაქტის თარგმნა ქართულიდან რუსულად ® საიმედო ხარისხით ხელშეკრულების, კონტრაქტის თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. გთავაზობთ კონტრაქტის, ხელშეკრულების, გარიგების, საბაჟო დეკლარაციის, სასაქონლო ანოტაციის, სატენდერო და ტექნიკური დოკუმენტაციის, სხვა ტიპის ეკონომიკური მასალის თარგმანს შეკვეთით. ამას გარდა გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას ბიზნესისა და მეცნიერების სფეროში; შეკვეთისათვის აუცილებელია არა ნაკლებ 10 გვერდი (1 მთარგმნელობით გვერდზე მოდის – 1800 ნიშანი დაშორებებით). გთავაზობთ ფასისა და თარგმნის ხარისხის ოპტიმალურ შეთავსებას: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; გთხოვთ გაითვალისწინოთ, სასწრაფო სამუშაოს არ ვაკეთებ! 1 სამუშაო დღის განმავლობაში ვთარგმნი 8 გვერდს – მთარგმნელობა და სიჩქარე ცუდი მეკავშირეებია! კვირა – დასვენება. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
ხელშეკრულების თარგმნა ქართულიდან რუსულად ® მაღლი ხარისხით ხელშეკრულების თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარი. გთავაზობთ კონტრაქტისა და ხელშეკრულების, იურიდიული და ფიზიკური პირების წესდების, სხვა ეკონომიკური ხასიათის მასალის თარგმნას. შეკვეთებს ვიღებ 10 გვერდიდან. მთარგმნელობაში 1 გვერდის სიმბოლოთა რაოდენობა – 1800–ია დაშორებებით. თქვენი შეკვეთა შესრულდება თარგმნის ხარისხისა და ფასის სასურველი თანაფარდობით: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატით; 7 ლარიდან – pdf ფორმატით მოწოდებული მასალა; საყურადღებოა ! 1 სამუშაო დღეში შესაძლებელია 8 გვერდის თარგმნა – მთარგმნელობით საქმიანობას არ შვენის სიჩქარე! კვირა – უქმე დღე. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად ® ფასი სამართლიანი წიგნის თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. სათარგმნი წიგნის თემატიკა ფართო: ფსიქოლოგია, პოლიტიკა, ისტორია და სხვა. ამას გარდა გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით: ყველა თემატიკის ვებ გვერდი, ბიზნესი, ეკონომიკა, ფინანსები, მეცნიერება, იურიდიული ხელშეკრულებები; შეკვეთის მინიმალური რაოდენობა: 10 გვერდი (1 მთარგმნელობითი გვერდი – 1800 სიმბოლო დაშორებებით). თარგმნის კლასისა და ფასის იდეალური თანაფარდობა: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; ყურადღება ! დღეში ითარგმნება საშუალოდ 8 გვერდი – მთარგმნელობით საქმიანობას არ უხდება სიჩქარე! კვირა – დასვენების დღე. ტელ.: მაგთი – 595398725, ბილაინი – 592237409 E-mail: [email protected]
თარგმნა ნებისმიერი ტიპის და მოცულობის ტექსტების თარგმა რუსულიდან და უკრაინულიდან ქართულად, და ქართულიდან რუსულად. სწრაფად და მისაღებ ფასად.   
სეგმენტური სურათები,პორტრეტები მხატვრულ ტილოზე დაბეჭდილი მაღალი ხარისხის სურათები,პორტრეტები ( მხატვრული დამუშავებით,გალაქული} ზომა 140/85 - 120 ლარი ,ზომა 125/60 - 100 ლარი , 95/65-80 ლარი,60/40-70ლარი (მინიმალური დამუშავებით) ვიღებ შეკვეთას, დავამზადებ ანალოგიურ ზომის და ფორმის (ან სხვა ფორმის) სურათს,თქვენ არჩეული სურათის გამოყენებით  Facebook ის გვერდი www.facebook.com/modpicshop (სურათების დიდი არჩევანი) Instargam ModPicShop Email [email protected]
ბანერი ბეჭდვა და როლაფ სტენდი Roll-up Stand with Banner Printing უპრეცედენტო ფასი სარეკლამო ბაზარზე! 1-დან 29 სექტემბრამდე  ბანერი ბეჭდვა და როლაფ სტენდი An unprecedented price in the advertising market! Roll-up Stand with Banner Printing
ბანერი. სტიკერი, ბადესტიკერის ბეჭდვა Banner, Sticker, MeshSticker Printing უპრეცედენტო ფასი სარეკლამო ბაზარზე!  ბანერი. სტიკერი, ბადესტიკერის ბეჭდვა An unprecedented price in the advertising market! Banner, Sticker, MeshSticker Printing
ფასდაკლება Discount მიიღეთ 1,2,5,10,20,50,100,200 ლარიანი ფასდაკლება   სახის სავიზიტო ბარათის, ბანერის,სტიკერის ბეჭდვაზე და სხვა Get 1,2,5,10,20,50,100,200 GEL Discount For Business card, Banner, sticker printing, and ...
ბანერი, სტიკერი, ფლაერი, სავიზიტო ბარათი Banner, Sticker, BadSticker, Flyer, Business card, Menu დაბეჭდეთ "თითეჰ"- ში, ბანერი, სტიკერი,  ფლაერი, სავიზიტო ბარათი და  ა.შ ჩვენ ნებისმიერ მომსახურებას უმოკლეს  დროში გაგიწევთ, შეგიძლიათ შეკვეთას  ოფისში დაელოდოთ. Print Banner, Sticker, BadSticker, Flyer, Business card, Menu & ... We do any print services as soon as possible time You can order & Wait to be ready
სტიკერის ბეჭდვა Print Baner სტიკერის ბეჭდვა Print Sticker 1 კვადრატული მეტრი 1 square meter 10 ლარი - 10 Gel სიმონ კანდელაკის ქ.11  11 simon kandelaki st 557600044
ბანერის ბეჭდვა Print Baner ბანერის ბეჭდვა Print Baner 1 კვადრატული მეტრი 1 square meter 10 ლარი - 10 Gel სიმონ კანდელაკის ქ.11  11 simon kandelaki st 557600044
ტექსტის თარგმნა/რედაქტირება/შედგენა მოგესალმებით,  თუ სხვადასხვა ტიპის ტექსტის თარგმნა შემდეგ ენებზე სწრაფად და გულდასმით გესაჭიროებათ:  *ქართული-ინგლისური   *ქართული-ფრანგული *ქართული-გერმანული  (ან პირიქით)  ტექსტი შეიძლება იყოს: *სტატია *სამოტივაციო წერილი  *ვებსაიტის კონტენტი  და მრავალი სხვა. რაც მთავარია, თანამედროვე და დახვეწილი ენით.  მომსახურების ღირებულება: გვერდი-20 ლარი ასევე გთავაზობთ ვიზუალურად შთამბეჭდავი რეზუმეს აწყობას: ფასი- 10 ლარი მომწერეთ: [email protected]  p.s- თითოეულ ენას სხვადასხვა სპეციალისტი ჰყავს.  
თარგმნა ვთარგმნი ნებისმიერი შინაარსის ტექსტს, (კონტრაქტი, საბუთი, წიგნი და ა.შ) რუსულიდან ქართულად და პირიქით . 
ტექსტის აკრეფა სწრაფი მეთოდით გთავაზობთ ტექტის აკრეფას სწრაფი მეთოდით: გრაფიკებით; ცხრილებით; ფორმულებით.  გვერდის ღირებულება (ანგარიშსწორება ბანკით): ქართული-1 ლარი; ინგლისური-1,5 ლარი; რუსული-2 ლარი.  გამოგვიგზავნეთ სკანირებული ან ფოტოს სახით: [email protected] ან დაგვიკავშირდით ნომერზე: 593 90 50 32
თარგმნა ინგლისურად და რუსულად გთავაზობთ შემდეგი მასალების თარგმნას ინგლისურად და რუსულად: სამედიცინო დოკუმენტები; აკადემიური მასალა; ტექნიკური დოკუმენტები; იურიდიული მასალა; კორესპონდენცია; CV-ბი და სამოტივაციო წერილები; ვებ-გვერდები; მენიუები; მომსახურების ჩამონათვალი; და სხვა. გვერდის ღირებულება: რუსული-5 ლარი; ინგლისური-7 ლარი (სამედიცინო 8 ლარი). დაგვიკავშირდით ნომერზე 593 90 50 32 ან 568 63 50 74. ან გამოგვიგზავნეთ ელ-ფოსტაზე: [email protected]
თურქულ-ქართული, ქართულ-თურქული თარგმნა ნოტარიული დამოწმებით თურქული ენის დიპლომირებული თარჯიმანი, გითარგმნით ნებისმიერი სირთულის ტექსტს, დოკუმენტებს, ხელშეკრულებებს და ა.შ. ასევე შემიძლია შეხვედრებს დავესწრო და გადავთარგმნო. საჭიროების და მიხედვით, ხდება ნოტარიული დამოწმება.  ფასი შეთანხმებით და ტექსტის სირთულიდან/ვადებიდან გამომდინარე.  ტელ: 555 44 77 02
თარგმნა გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას როგორც ინგლისურიდან ქართულზე, ასევე ქართულიდან ინგლისურზე. მაქვს IELTS-ის სერტიფიკატი და სამედიცინო, იურიდიულ და მხატვრულ ტექსტებზე მუშაობის გამოცდილება.  ასევე,სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომებზე.  
სპარსული ვარ სპარსული ენის სპეციალისტი,მაქვს 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება...შემიძლია შევასწავლო სპარსული ან პირიქით
თარგმნა ყველა ენაზე  თარგნა ნებისმიერ ენაზე ნოტარიული დამოწმებით.   კომპანია  ,,GNN SERVICES'' 2010 წლიდან გთვაზობთ პროფესიონალურ სათარჯიმნო მომსახურებას ნებისმიერ ენაზე.     ჩვენ ვთარგმნით ნებისმიერი სირთულის  და თემატიკის ტექსტებს, ასევე ვახორციელებთ ზეპირ მთარგმნელობით მომსახურეობას მათ შორის: სამედიცინო, ტექნიკური, სატენდერო დოკუმენტაცია, ბიზნეს-ეკონომიკური, იურიდიული, მხატვრული და ა.შ.  ჩვენ ვთარგმნით შემდეგ ენებზე: რუსული, ინგლისური, უკრაინულ, თურქული,  აზერბაიჯანული, სომხურ, ფრანგული, გერმანული, იტალიური, ლიტვური, ლატვური, ხორვატიული, სერბული, სლოვაკურ, სლოვენიურ, მაკედონიური, პოლონური, პორტუგალიური, ჰოლანდიური   რუმინული, ბულგარული,  უნგრული, ფინური,  შვედური, ებრაული/ივრითი, არაბული   ჩეხური,  ჩინური, იაპონური, ირანული/სპარსული და სხვა ენებზე.     Перевод на все языки с нотариальным заверением GNN SERVICES provides different kind of translation with Notary.  Email: [email protected]
თარგმნა / რუსულიდან ქართულ ენაზე / ქართულიდან რუსულ ენაზე / რუსული რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად ნებისმიერი სახის და სირთულის ტექსტის უმაღლესი ხარისხით თარგმნა/რედაქტირება რუსული ენის მატარებელი პირის მიერ. 1800 სიმბოლო = 5 ლარი.    
თარგმნა ქართულიდან ინგლისურზე, ინგლისურიდან ქართულზე ვთარგმნი ქართულიდან ინგლისურ ენაზე და ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმანის მაღალ ხარისხს, ერთი გვერდის ფასი იწყება 10 ლარიდან და ფასი იზრდება სირთულის შესაბამისად. E-mail: [email protected] M-phone: 598-44-11-94
თარგმნა რუსულიდან ქართულზე და ქართულიდან რუსულზე გთავაზობთ თარგმნით მომსახურებას, რუსულიდან ქართულზე და პირიქით, ფასი ტექსტის სირთულიდან გამომდინარე, დაინტერესების შემთხვევაში დამიკავშირდით ნომერზე 597721405
თარგმნა ინგლისურად (დისტანციური მომსახურება) გთავაზობთ ტექსტის თარგმნას ინგლისურად და ქართულად. გვერდის ღირებულება 7 ლარი (სამედიცინო 9 ლარი). 555 94 34 77
თარგმნა ინგლისურად და რუსულად გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას. გვერდის ღირებულება: თარგმნა ინგლისურად 7 ლარი (სამედიცინო ფორმა ასი-8 ლარი გვერდი); თარგმნა რუსულად- 5 ლარი დაგვიკავშირდით ნომერზე 593 90 50 32, 555 94 34 77. მოგვწერეთ: [email protected]  
ხელშეკრულების თარგმნა, translation of contract, Перевод контракта ხელშეკრულების თარგმნა ინგლისურიდან, რუსულიდან ქართულად და პირიქით. Translation of Contracts from English, Russian to georgian and vice versa. Перевод договоров с английского, русского на грузинский и наоборот.
თარგმნა რუსულად გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის თარგმნას რუსულად და ქართულად სწრაფად და ხარისხიანად!  ჩვენ გთავაზობთ: მომსახურებას ზუსტად დროზე პრინციპით!  ხარისხიან მომსახურებას! მისაღებ ფასებს! სათარგმნი გვერდის ღირებულება  5 ლარი (1,5 დაშორებით, 12 შრიფტით) ხოლო ინგლისურიდან რუსულად თარგმნა - გვერდის ღირებულება 9 ლარი (1,5 დაშორებით, 12 შრიფტით). გამოგვიგზავნეთ: [email protected] დაგვიკავშირდით ნომერზე: 593 90 50 32
1 2