მომსახურება აუდიტი,-ბუღალტერია
დალაგება: თარიღით     ფასით
ცნობის გაკეთება დეტალებზე დამიკავშირდით  555524248 lasha
ბუღალტერიის შემსწავლა თანხის ეტაპობრივი გადახდით ინდივიდუალურად გთავაზობთ ბუღალტერიის (საერთაშორისო სტანდარტებით) შემსწავლელ ინდივიდუალურ კურსებს. ისწავლება თეორია, ბუღალტრული პროგრამა ორისი. ასევე გაგიწევთ კონსულტაციას თქვენი ორგანიზაციის ბუღალტრულ საქმიანობაში.  სრული კურსის ღირებულებაა 400 ლარი, თანხის ეტაპობრივი გადახდით. დრო შეირჩევა შეთანხმებით. აღმაშენებლის 108 (მეტრო მარჯანიშვილის პირდაპირ), მესამე სართული, ოთახი 35 (ნანა) 599385010; 574884012
ბუღალტრული მომსახურება www.taxbalances.com    [email protected]  +995555711857 (mob, whatsap, viber)  გტავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, ყოველთვიური საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროების შემთქვევაში წინა პერიოდების დეკლარაციების დაზუსტება. წლიური ანგარიშგების მომზადება სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოებისთვის. ბალანსის, მოგება/ზარალის ანგარიშგების, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისის მომზადება. ხარჯების კალკულაცია. ბიუჯეტის შედგენა, გადარიცხვების წარმოება. ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. დაგეხმარებით აუდიტის წინა პერიოდში ფინანსების გადამოწმებაში და დოკუმენტების მომზადებაში, აგრეთვე განვახორციელებთ შიდა აუდიტს და დაგეხმარებით აუდიტორული კომპანიის შერჩევაში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.    ჩვენი სფეროები: ვაჭრობა, წარმოება, მომსახურების სფერო, კვების ობიექტები, ტურისტული და სხვა მომსახურებები, სოციალური/საქველმოქმედო საქმიანობები.  მომსახურებას ვუწევთ ყველა იურიდიული სტატუსის მქონე პირს: ინდ მეწარმე, შპს, არასამეწარმეო იურიდიული პირი (არასამთავრობო ორგანიზაცია), მცირე/ მიკრო მეწარმე, გრანტების ფინანსები და სხვ. დაგეხმარებით სტატუსის შერჩევაში. ჩვენი პრიორიტეტია კანონთან სრული შესაბამისობა, ეკონომიურობა და თანამედროვე მოქნილი, სწრაფი მუშაობის მეთოდი ხელმისაწვდომ ფასად.  ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.   www.taxbalances.com https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/   Accounting services in Tbilisi, Georgia Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc. +995555711857 (whatsap, viber, phone) [email protected] www.taxbalances.com https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/     (ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)
გთავაზობთ მე-3 და მე-4 კატგორიის საწარმოთა ფინანსურ ანგარიშგებას წარვადგენთ მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსურ ანგარიშგებას შეღავათიან ფასებში . დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 599-144-238 ან მობრძანდით წერეთლის გამზირი, დ. ბაქრაძის #6
გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვას, რომელიც მაქსიმალურად მორგებული იქნება თქვენი ორგანიზაციაზე ჩვენ გთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვას, რომელიც გაითვალისწინებს ორგანიზაციის მოცულობას, სირთულესა და სპეციფიკას. პირებს, რომელთაც ადგილზე არ ესაჭიროებათ ბუღალტერი, ჩვენი სპეციალისტები სთავაზობენ დამკვეთისაგან პირველადი დოკუმენტაციისა და საბუღალტრო ინფორმაციის წამოღების და შემდგომ, საბუღალტრო პროგრამაში დამუშავების უზრუნველყოფას. ჩვენთან გადახდილი მომსახურების თანხა გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე ერთი ბუღალტრის ხელფასი, საკანცელარიო, საბუღალტრო ფორმებისა და საბუღალტრო პროგრამის ღირებულების ერთიანი ხარჯი. ამასთანავე, თქვენ მოგემსახურებიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები და მათგან მიიღებთ სათანადო დონის მომსახურებას.
ბუღალტერი ინდ მეწარმეებისთვის www.taxbalances.com [email protected] +995555711857 ბუღალტრული მომსახურება ინდ. მეწარმეებისთვის. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.  ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.   www.taxbalances.com https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/   Accounting services in Tbilisi, Georgia Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc. +995555711857 (whatsap, viber, phone) [email protected] www.taxbalances.com https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/     (ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)
საბუღალტრო პროგრამები  გთავაზობთ საბუღალტრო პროგრამების #ORIS, #FINA  საფუძვლიან შესწავლას, სწავლება ინდივიდუალურია და მიმდინარეობს პრაქტიკული კუთხით, შესაბამისად პროგრამის შესწავლასთან ერთად გაიღრმავებთ ბუღალტერიის ცოდნასაც. ასევე მოქმედ ბუღალტრებს დაგეხმარებით თქვენივე საქმიანობის პროგრამაში აწყობაში!!! მეცადინეობა არის ინდივიდუალური, მეცადინეობა ჩატარდება მსმენელთათვის სასურველ დროს, სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. ტელ: 551-152-154
საბუღალტრო მომსახურება გთავაზობთ საბუღალტრო აუდიტორულ მომსახურებას.!!       ბუღალტერიის აწყობა პროგამაში- ORIS , SUPERFIN ან FINA  ა რ ე უ ლ ი    ბუღალტერიის დ ა ლ ა გ ე ბ ა   დოკუმენტაციის დამუშავება.  ელექტრონული დეკლარირება: ყოველთვიური საშემოსავლო, დღგ, წლიური მოგება, ქონება…  ფინანსური ანგარიშგების შედგენა: ბალანსი მოგება-ზარალის ანგარიშგება დებიტორ–კრედიტორების ნუსხა ანგარიშგება ფულადი ნაკადის მოძრაობის შესახებ (Cash Flow) 5. გადარიცხვების წარმოება. 6. სალარო აპარატების რეგისტრაცია და მოხსნა 7. საგადასახადოსთან ურთიერთობა. 8. რჩევები ბუღალტრული აღრიცხვის ან იურიდიული კუთხით. რაც     მთავარია– სრული    პ ა ს უ ხ ი ს მ გ ე ბ ლ ო ბ ა    საგადასახადოს წინაშე! მის: ც.დადიანის ქ 7 ს/ც ქარვასლა, მეოთხე სართული, ოთახი C 419 tel: 551-152-154; 597-994-357
საბუღალტრო კურსები საბუღალტრო კურსები სწავლა მიმდინარეობს #ORIS ის პროგრამით + საჩუქრად #FİNA პროგრამის შესწავლა. ****** • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება გთავაზობთ ინტენსიური კურსი: თეორია+პროგრამა+დოკუმენტაციასთან მუშაობა+საგადასახადო კოდექსი+ერთთვიანი სტაჟირება. მეცადინეობა ინდივიდუალური. მთლიანი კურსი მოიცავს 3 თვეს. ფასი 800 ლარის ნაცვლად 600 ლარი. გავლილი სტაჟირება ჩაითვლება მუშაობაში, რის საფუძველზეც გავცემთ ცნობას და გაგიწევთ რეკომენდაციას. სტანდარტული კურსი: თეორია+პროგრამა +დოკუმენტაციასთან მუშაობა+საგადასახადო კოდექსი ( ძირითადი საკითხები) მთლიანი კურსი მოიცავს 1,5-2 თვეს. ინდივიდუალური მეცადინეობა ნაცვლად 500 ლარისა 400 ლარი, ორკაციანი ჯგუფი 350 ლარი. კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი. მის: დადიანის 7 ს/ც ქარვასლა, მე-4 სართული, ოთახი С 419 ტელ: 551 15-21-54; 597-99-43-57  
გთავაზობთ ბუღალტრულ მომსახურეობას ტელ: 555 36 26 49 გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით .დაგილაგებთ ბუღალტერიას , მოგიგვარებთ ნებისმიერ ბუღალტრულ პრობლემას.მაქვს საკუთარი ბუღალტრული პროგრამა და სურვილის შემთხვევაში მოგემსახურებით საკუთარი პროგრამით.გთავაზობთ ფინანსური ანგარიშგების და  ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების გადაგზავნას.(საშემოსავლო,დღგ, მოგება, უკუდაბეგვრა, ქონება, სტატისტიკის დეკლარაციები)ჩაგიბარებთ და მოგიმზადებთ ანგარიშგებას  მე 4 კატეგორიის საწარმოებს.  მცირე მეწარმეები, ინდივიდუალური მეწარმეები,კვების და ტანსაცმლის კოპმანიები,დისტრიბუცია,სასტუმრო, რესტორანი, კაფე და საცხობები, ტურისტული კომპანია,ინპორტ-ექსპორტის სფეროში და სხვა. თანამშრომლობა შესაძლებელია როგორც ხანგრძლივი პერიოდით,  ასევე ერთჯერადი საჭიროებიდან გამომდინარე.        ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების გაგზავნას( დღგ, საშემოსავლო, განაცემთა,    მოგების, ქონების) ; საპენსიო და თვიური საშემოსავლო დეკლარაციები; სხვადასხვა ფინანსური რეპორტები; სურვილის შემთხვევაში საკუთარი პროგრამით მომსახურება ( FINA ). ახალი გახსნილი კომპანიებისთვის დოკუმენტების (ინვოისები, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები,კალკულაციები და სხვა) შედგენა; საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე მისვლის შესაძლებლობა; სატელეფონო კონსულტაცია ნებისმიერ დროს ;                ტელ : 555 36 26 49