განცხადებები სულ-განცხადებები
დალაგება: თარიღით     ფასით
იპოთეკური სესხები იპოთეკური სესხები უძრავი ქონების გარანტიით. 1.8%-დან 2.5%-მდე. შემოსავლების დადასტურებით. მხოლოდ შემდეგ ქალაქებზე - თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი. ტ: 514 04 29 29 გიორგი
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87  იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ) • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ) • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი 557 33 06 87  514 01 02 65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ) • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი 557 33 06 87  514 01 02 65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,3% მდე 579 06 62 07 იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ) • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი 557 33 06 87  514 01 02 65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87  იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ) • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი 557 33 06 87  514 01 02 65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ: 557 33 06 87 / 514- 01-02-65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ: 557 33 06 87 / 514- 01-02-65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ: 557 33 06 87 / 514- 01-02-65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ: 514- 01-02-65 / 557 33 06 87
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ: 514- 01-02-65 / 557 33 06 87
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,3% მდე 579 06 62 07 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ:  579 06 62 07   514- 01-02-65 
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ:   557 33 06 87  / 514- 01-02-65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ:   557 33 06 87  / 514- 01-02-65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ:   557 33 06 87  / 514- 01-02-65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ:   557 33 06 87  / 514- 01-02-65
იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე 557 33 06 87 • იპოთეკური სესხები 1,8 % დან - 2,5% მდე ,1 დან - 15 წლამდე , დადასტურებული შემოსავლების საფუძველზე  (გზავნილები ოჯახის წევრებზე, სახელფასო ცნობა და ამონაწერი და ა.შ)  • ასევე გავცემთ დაუდასტურებელ შემოსავლიან სესხებს მხოლოდ მიწის და არასაცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფით 2 % დან - 2,5% მდე : თბილისი , რუსთავი , ქუთაისი , ზუგდიდი, ფოთი, ბათუმი.  • ტელ:   557 33 06 87  / 514- 01-02-65
LG Ultrawide Gaming Monitor WFHD 34 inch 1ms MBR ნახეთ ყველა განცხადება!!!  შესაძლებელია განვადება პრაკტიკულად უხმარი იდეალურ მდგომარეობაში(Like New) მოყვება კაბელები ყუთი კვება დისკი ანუ ეს რა ესედაც კომპლეკტშია ადგილზე მიწოდება ნებისმიერ ქალაქში + 10 ლარი (თბილისი 1-2 საათის გამვალობაში,ქალაქ გარეთ 2 სამუშაო დღის გამვალობაში) ყველაზე სთრაფი სერვისი!!! თბილისი / ბათუმი / ფოთი / ქუთაისი / ზუგდიდი / გორი / რუსთავი / მცხეთა / თელავი / სიღნაღი  ახალციხე / ახალქალაქი PCMARKETTECHNOLOGY M: (+995) 568-42-34-20 Skype: PC.MARKET TECHNOLOGY [email protected]
იპოთეკური სესხი 2% ჯარიმების გარეშე და ეტაპობრივი დაფარვით 592818818 558242888 მხოლოდ ჩვენთან შეძლებთ ნებისმიერ თანხას 1,5% დან 2,5% სესხის მიღებას საუკეთესო პირობებით! გაგისუფთავებთ ყველანაირ ვალს. მოგიხსნით ყადაღას, გადაგიფარავთ ძველი სესხის თანხას უკეთესი პირობებით. გაგიერთიანებთ (კერძო იპოთეკარიდან მიკრო საფინანსო ორგანიზაციიდან ონლაინ სესხებს ,) თბილისში ყველაზე საუკეთესო პირობებით დაბალი საპროცენტო გრაფიკით დაგვიკავშირდით ჩვენ დაგეხმარებით კლებადი სესხის გაცემაში რომელსაც ძირიც აკლდება ! სესხის მიღება ხდება უძრავი ქონების საფუძველზე როგორც თბილისში ასევე რეგიონებშიც . თბილისი ბათუმი, ქობულეთი ,ფოთი, ქუთაისი,ზუგდიდი რუსთავი მცხეთა ქონების შეფასებიდან პასუხს მიიღებთ იმავე დღეს ! ნებისმიერი რაოდენობით 592818818 558242888 595531313 ასევე გვაქვს პროექტიანი მიწები გასაყიდი
LG UltraWide 29" 2560x1080 WFHD IPS LED sRGB ნახეთ ყველა განცხადება!!! შესაძლებელია განვადება მოყვება მონიტორი პოვერ ადაპტორი+კაბელი HDMI კაბელი მონიტორი არის იდეალურ მდგომარეობაშ!ეკრანი არის იდეალური!მონიტორი იდეალურია სამუშაოსთვის და ასევე თამაშებისთვის ადგილზე მიწოდება ნებისმიერ ქალაქში + 10 ლარი (თბილისი 1-2 საათის გამვალობაში,ქალაქ გარეთ 2 სამუშაო დღის გამვალობაში) ყველაზე სთრაფი სერვისი!!! თბილისი / ბათუმი / ფოთი / ქუთაისი / ზუგდიდი / გორი / რუსთავი / მცხეთა / თელავი / სიღნაღი  ახალციხე / ახალქალაქი PCMARKETTECHNOLOGY M: (+995) 568-42-34-20 Skype: PC.MARKET TECHNOLOGY [email protected] Brand LG Model 29UM58-P Cabinet Color Silver Usage Consumer Display Screen Size 29" LED Backlight Yes Widescreen Yes Recommended Resolution 2560 x 1080  Refresh Rate 75Hz Viewing Angle 178° (H) / 178° (V) Pixel Pitch 0.2628 mm x 0.2628 mm Display Colors 16.7 Million Brightness 250 cd/m2 Contrast Ratio Mega Panel IPS Connectivity Connectors HDMI HDMI HDMI 2.0 ver1.4, 2ea Power Power Supply 100 - 240 VAC, 50/60Hz Power Consumption Normal On(typ.): 32W Sleep Mode(Max): 0.3W DC Off(Max): 0.3W Convenience Stand Adjustments
LG UltraWide 29 ნახეთ ყველა განცხადება!!! შესაძლებელია განვადება! ახალი გარანტიით! ადგილზე მიწოდება ნებისმიერ ქალაქში + 10 ლარი (თბილისი 1-2 საათის გამვალობაში,ქალაქ გარეთ 2 სამუშაო დღის გამვალობაში) ყველაზე სთრაფი სერვისი!!! თბილისი / ბათუმი / ფოთი / ქუთაისი / ზუგდიდი / გორი / რუსთავი / მცხეთა / თელავი / სიღნაღი  ახალციხე / ახალქალაქი PCMARKETTECHNOLOGY M: (+995) 568-42-34-20 Skype: PC.MARKET TECHNOLOGY [email protected]   Specs Model number: 29UM59A Picture Quality Screen size: 29 in (74 cm) Panel type: IPS Color gamut (CIE1931): sRGB over 99% Pixel pitch (mm): 0.2628 x 0.2628 Response time: 5ms Refresh rate: 75 Hz Aspect ratio: 21:9 Brightness: 250 (Typ), 200 (min) cd/m2 Contrast ratio: Mega Viewing angle: 178/178 (CR≥10) Vesa Mount: 75 x 75 Input/Output HDMI (ver1.4, 1ea) USB type-C (Alt Mode) Headphone out Power Type: Adapter Input: 100-240Vac, 50/60Hz Normal On (EPA): 24W Special Features Picture mode: Custom, reader1, reader2, photo, cinema, color weakness Ratio: Wide, original PIP (picture in picture): PIP mode in screen split DDC/CI HDCP Key lock Response time control Game mode DAS mode Black stabilizer Flicker safe Smart energy saving Reader mode included in picture mode SIX axis control Screen Split 2.0 (in OSC) My Display preset (in OSC) On-screen control (OSC)
LG UltraWide 34" 2560x1080 WFHD IPS LED sRGB ახალი ნახეთ ყველა განცხადება!!!  ✅შესაძლებელია განვადება ✅გარანტიით! ადგილზე მიწოდება ნებისმიერ ქალაქში + 10 ლარი (თბილისი 1-2 საათის გამვალობაში,ქალაქ გარეთ 2 სამუშაო დღის გამვალობაში) ყველაზე სთრაფი სერვისი!!! თბილისი / ბათუმი / ფოთი / ქუთაისი / ზუგდიდი / გორი / რუსთავი / მცხეთა / თელავი / სიღნაღი  ახალციხე / ახალქალაქი PCMARKETTECHNOLOGY M: (+995) 568-42-34-20 Skype: PC.MARKET TECHNOLOGY [email protected] Model Brand LG Model 34WK500-P Cabinet Color Black Display Screen Size 34" Widescreen Yes Maximum Resolution 2560 x 1080 Recommended Resolution 2560 x 1080 Viewing Angle 178° (H) / 178° (V) Pixel Pitch 0.312mm x 0.310mm Display Colors 16.7 Million Brightness 250 cd/m2 Contrast Ratio DCR Mega (1,000:1) Aspect Ratio 21:9 Panel IPS Adaptive Sync Technology FreeSync (AMD Adaptive Sync) Connectivity Input Video Compatibility Digital Connectors HDMI HDMI 2 Power Power Supply 100 - 240 VAC, 50/60Hz Power Consumption Normal On (EPA Typ.): 26W Normal On (factory out condition Typ.): 35W Power Save/Sleep Mode (Max): 0.5W DC Off (Max): 0.3W Convenience Regulatory Approvals UL(cUL), TUV-type, FCC-B, CE, CCC (for China), EPA 7.0, ErP, Windows 10, TCO 6.0 HDCP Support HDCP 1.4 VESA Compatibility - Mountable 100 x 100mm Features 34" WFHD (2560 x 1080) IPS Display sRGB 99% Color Gamut 3-Side Borderless Design AMD FreeSync Technology On Screen Control with Screen Split
გავასესხებ ერთ დღეში თანხას   იპოთეკური სესხები  2000₾-დან 50000₾-მდე . 2%, 2,5% როგორც ლარში ასევე დოლარში . თბილისის , ქუთაისის , ბათუმის ,ფოთის , ქობულეთის , რუსთავისა და რაიონებში მდებარე უძრავ ქონებაზე . გადავფარავს როგორც ბანკებს ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცებს , ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გარეშე . კორპუსის ბინებზე , კერძო სახლებზე , შავი და თეთრ კარკასებზე , კომეციულ ფართებზე , მიწის ნაკვეთების გარანტიით . საბუთები გადამოწმდება ნოტარიულად . ვაკეთებთ ჩანაცვლება გადაგირევებას მომსახურეობის დაბალი პროცენტით . მოგემსახურებათ უფასოდ ჩვენი ადვოკატი . თანხა გაიცემა  თქვენთვის სასურველი დროით . დაგვიკავშირდით კმაყოფილი დარჩებით 555538754
sesxebi იპოთეკური სესხები 2%, 2,5%,,3% როგორც ლარში ასევე დოლარში . თბილისის , ქუთაისის , ბათუმის ,ფოთის , ქობულეთის ,  . გადავფარავს როგორც ბანკებს ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცებს , ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გარეშე . კორპუსის ბინებზე , კერძო სახლებზე , შავი და თეთრ კარკასებზე , კომეციულ ფართებზე , მიწის ნაკვეთების გარანტიით . საბუთები გადამოწმდება ნოტარიულად . ვაკეთებთ ჩანაცვლება გადაგირევებას მომსახურეობის დაბალი პროცენტით . მოგემსახურებათ უფასოდ ჩვენი ადვოკატი . თანხა გაიცემა თქვენთვის სასურველი დროით . დაგვიკავშირდით კმაყოფილი დარჩებით.......dareket mititebul nomerze    557572316
ფიზიკა & მათემატიკა მოვამზადებ სკოლის მოსწავლეებს (7-12 კლასები)  ფიზიკასა და მათემატიკაში (სასკოლო პროგრამა + დამატებითი დავალებები ) სტუდენტებს კალკულუსში, წრფივ ალგებრაში, საინჟინრო მათემატიკაში, ზოგად ფიზიკაში... მათემატიკური მეთოდების ცოდნა და მათემატიკური აზროვნების ჩამოყალიბება ბავშვებს დაეხმარება სხვა სფეროში წარმატების მისაღწევადაც. მაქვს მასწავლებლად მუშაობის 4 წლიანი გამოცდილება ვმუშაობდი: სასწავლო ცენტრი "სამო" (2 წელი) სასწავლო ცენტრი "New Way" (1 წელი) სასწავლო ცენტრი "თავისუფალი აკადემია" (დღემდე) დამთავრებული მაქვს:  სკოლა (ოქროს მედალზე);  ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი  ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მაგისტრატურა (წითელ დიპლომზე)  ჯგუფური მეცადინეობის ღირებულება 50 ლარი; ინდივიდუალური - 100 ლარი. (ორი საგნის ერთობლივად აღების შემთხვევაში - 180 ლარი) მისამართი: M წერეთელი, ფოთის ქ.  558 24 62 28