მომსახურება იურიდიული მომსახურება იურიდიული

ქორწინების შეწყვეტა უფასო იურიდიული კონსულტაცია

ქორწინების შეწყვეტა უფასო იურიდიული კონსულტაცია

User Image
ტელეფონი 599505578
მდებარეობა თბილისი
ნახვები 32 4.5
განთავსდა 09 ოქტ 2019, 20:54

,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ დახმარებას!
 საოჯახო დავებზე
განქორწინება;
ქორწინების ბათილად ცნობა;
მეუღლეთა ქონების/თანასაკუთრების გაყოფა;
ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა 
 ალიმენტის დაკისრება;
მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება;
ბავშვის მამობის დადგენა;
მარტოხელა მშობლის სტატუსი;
მშობლების უფლება-მოვალეობები 
სხვა საკითხები, რომელბიც უკავშირდება ოჯახს.
,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"
 (+995 598) 419 416; (+995 599) 50 55 78; 
 თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი)
თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)

ტეგები

მსგავსი განცხადებები


ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია დიდი გამოცდილების ადვოკატი გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას სამოქალაქო სამართლში და ადმინისტრაციულ სამართალში, ფირმის რეგისტრაცია, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, ბავშვის ნახვის საათებისა და დღეების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, ქონებრივი დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, ადმინისტრაციული დავები, კონტრაქტის შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა. ტ551125704. ტ558232104. ტ322611766.
⚖️ სამართლებრივი დახმარება/Legal Advice (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი). ☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;   ✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;   ☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მფლოებლი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ).  2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ).  3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ).  4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება.  6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა).  7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).   11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება.    მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე.    ✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო; https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/ www.dlb.ge    მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.
იურიდიული მომსახურება სრული იურიდიული მომსახურება. იურიდიული დოკუმენტაციის (ხელშეკრულებები, განცხადებები, სატენდერო დოკუმენტაცია და სხვა)  შედგენა/თარგმნა ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე; ბიზნესის საქმიანობის იურიდიული მხარდაჭერა;
იურიდიული ტექსტების თარგმნა ინგლისურიდან ქართულ, ქართულიდან ინგლისურ ენაზე. ნებისმიერი სირთულის იურიდიული ტექსტის თარგმნა ინგლისურიდან ქართულ, ქართულიდან ინგლისურ ენაზე, დაინტერესების შემთხვევაში დამიკავშირდით იმეილზე [email protected] ან ტელეფონის ნომერზე 514354477, ივა
გთავაზობთ სრულ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სრულად სამართლებრივ დახმარებას! ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები" გთავაზობთ სრულ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სრულად სამართლებრივ დახმარებას!  1.საოჯახო დავები(განქორწინება,ალიმენტი,ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და სხვა) 2.სახელშეკრულებო სამართალი ( ჩუქების,ნასყიდობის ხელშეკრულების შედგენა/გაუქმება,სესხი,იჯარა,ლიზინგი და ა.შ) 3.უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა,ქორწინების ფაქტის დადგენა, და სხვა) 4. მემკვიდრეობა და სამკვიდრო ქონების მიღებასთან დაკავშირებული საქმისწარმოება სხვა საკითხები სრულად, რომლებიც უკავშირდება საქმისწარმოებას გამოთხოვა,თარგმნა,აპოსტილით დამოწმება, მოგემსახურებით შეღავათიან ფასად. 24/7 დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს ,,ნაკაშიძე & პარტნიორები"  (+995 598) 419 416; (+995 599) 50 55 78;  თბილისი, ალ.ყაზბეგის №47 (მეტრო დელისი)  თბილისი, გურამიშვილის N23 ა (მეტრო ღრმაღელე)
სესხები სესხები გავასესხებ თანხას საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში და საკურორტო ზონაში 20000 დოლარამდე უძრავი ქონების უზრუნველყოფით(ბინა ან კერძო სახლი) სწრაფად და მარტივად ყოველგვარი დამღლელი პროცედურების გარეშე განაცხადის შევსებიდან 1 საათში!! შესაძლებელია სესხის პორტირება როგორც ბანკებიდან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან ასევე კერძო პირისგან!! დაინტერესების შემთხვევაში დამმიკავშირდით ნომერზე

Facebook კომენტარები