ბიზნესი-და-დანადგარები კონტეინერები
დალაგება: თარიღით     ფასით
sacxovrebeli vagoni SASWRAFOD!!! IYIDEBA SOFEL GLDANSHI MAMKODIS DASAXLEBASHI 2 OTAXIANI SACXOVREBELI VAGONI SHESASVLELIT RKINIS KARIT. ARIS DZALIAN KARG MDGOMAREOBASHI SHEYVANILIA ELEKTROGAYVANILOBA AQVS SVELI WERTILIS ADGILIC. FASZE MOLAPARAKEBA SHESADZLEBELIA. GADATANIS DROS AR DAGCHIRDEBAT AMWEKRANIS MOYVANA DA XARJEBI TVITON MAQVS DA MXOLOD MANQANIS MOYVANA MOGIWEVT ROM WAIGOT!!!! SURATEBI EXLA AR MAQVS GADAGEBULI MERE DAVDEB ISE JOBIA REALURAD NAXOT...